Prenumerera
Prenumerera
Fotograf: Tomislav Stjepic

Migrationsverkets nya rapport -Grund för riksdagsbeslut om att tvinga kommuner ta emot flyktingar

Migrationsverkets nya bedömning är att 55 000 asylsökare från Ukraina kommer komma till Sverige under 2022. Migrationsverket bedömer att 5000 av dessa kommer återvända hem under året.

Myndigheten har under slutet av förra veckan presentera en rapport kring hur dessa personer ska fördelas mellan olika kommuner. Denna rapport ska vara grund för ett riksdagsbeslut som ska tas inom kort. Riksdagen och regeringen vill tvinga kommuner att ta emot flyktingar så att skyddsbehövande, utifrån massflyktingdirektivet, fördelas jämnt över landets kommuner

Tanken är att flyktingar till Sverige ska fördelas utifrån ett mer tvingande system från och med den 1 juli om riksdagen godkänner regeländringen.

”Migrationsverket har tagit fram fördelningen på uppdrag av regeringen, med stöd av länsstyrelserna och i dialog med kommunerna. Nu har Migrationsverket presenterat såväl totalsiffran som fördelningen över varje kommun för regeringen. Bakgrunden är uppdraget om att åstadkomma en jämnare fördelning över landet när det gäller skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet och det nya regelverk som väntas träda i kraft den 1 juli”, skrev Migrationsverket i ett pressmeddelande förra veckan.

– Vi bedömer vi att 23 500 personer behöver hjälp av kommunerna med att ordna boende. Av de övriga bedöms de flesta ordna eget boende. Ett mindre antal skyddsbehövande med behov av vårdboende kommer Migrationsverket att behålla boendeansvaret för även efter 1 juli, säger Magnus Önnestig, direktör Migrationsverkets nationella operativa avdelning i ett pressmeddelande på myndighetens hemsida. 

Migrationsverkets Generaldirektör Mikael Ribbenvik var en av de som flaggade för att ett tvingande system som skapade jämnare fördelning vore att förorda, rapporterade Svenska Morgonbladet i mars. Annars bedömde han att visa kommuner skulle fastna med ett för stort ansvar vilket skulle belasta dessa kommuner ekonomiskt i för stor utsträckning och därmed försvåra integrationsarbetet.

Via det nya regelverket kommer kommunerna få ett större ansvar för hela boendensituationen för relativt nyanlända personer.