Prenumerera
Prenumerera
© Evelina Hahne

Evelina konstaterade att galleria hade få svenska besökare – mordhotas – polisen nonchalerar ärendet

Evelina Hahne har under 2020 blivit en profil på sociala medier. Hon fick stor uppmärksamhet under förra sommaren, när hon blev hotad utav vänsterliberalt sinnade grupperingar, efter att hon poserat i en svensk folkdräkt och uttryckt stolthet över sin svenska identitet.

Evelina Hahne - hot hat - nationaldag

© Evelina Hahne

Den 14 januari i år var hon på polisstationen för att anmäla ett mordhot.

”Jag var på polisstationen idag för att anmäla dödshot jag fått. Anmälan lades ned innan jag lämnat byggnaden pga ”uppenbart inte går att utreda”. Poliskvinnan tyckte att jag skulle avsluta mitt politiska engagemang för att minska hotbilden”, skrev Evelina Hahne via sin twitterprofil.

Det hela började med att hon hade besökt Kista gallerian den 7 januari för göra ett studiebesök. Hon ville troligtvis beskåda den demografiska situationen på platsen.

”Studiebesök i Kista Galleria (utan barn). Inte en svensk så långt ögat kan nå”, skrev hon den dagen på sitt twitterkonto. Hon bestyrkte sitt påstående med en bild som tagits på en bunt unga män som kaxig promenerade på köpcentret. De är av arabiskt och afrikanskt påbrå. Längst gallerians affärsstråk, på bilden, gick det bara att beskåda personer med utländsk härkomst.

Som ett resultat av hennes konstaterande blev hon mordhotad och kränk via sociala medier.

Ett anonymt konto kallar henne för ”lilla smutsiga svenne hora” och att nästa gång hon kommer till Kista gallerian ska de skicka henne till ”akuten”. Hon fick flera andra meddelanden av liknande karaktär.

Därpå har hon mottagit mordhot som hon polisanmält. Men anmälan lades ner innan hon hann lämna polisstationen. Poliskvinnan som handlade ärendet uppmanade som ovan nämnt Evelina att avsluta sitt politiska engagemang för att få bort ”hotbildning”.

Svenska Morgonbladet kontaktar Evelina Hahne för att ta reda på vad hon känner och tror kring att poliskvinnan uppmanade henne att avsluta sitt politiska engagemang.

”För mig var det uppenbart att poliskvinnan ifråga styrdes av sina politiska åsikter när hon uppmanade mig att avsluta mitt politiska engagemang för att minska hotbilden mot mig”, säger Evelina inledningsvis till oss. ”Det är häpnadsväckande att de som ska skydda människors grundlagsskyddade yttrandefrihet i stället avråder från att nyttja den. Det skadade mitt förtroende för polisen”, förklarar hon därpå.

Tycker du att våld och hot mellan politiska meningsmotståndare borde straffas hårdare?

”Jag är för mycket hårdare straff i allmänhet, men jag anser inte att politiker ska ha särbehandling gentemot andra”, konstaterar hon. ”Politiker kan ju dock ha en högre hotbild och då ska polisen såklart sätta in resurser för det.”

Anser du att polisen inte kan spåra de konton som hoten kommer ifrån?

”Både ja och nej”, säger hon först som respons på denna fråga. Därpå poängterar hon att ”I det här fallet var det uppenbart att man inte ens försökte spåra personen bakom kontot då min polisanmälan lades ned innan jag ens hunnit lämna polisstationen. Jag förstår dock att det kan vara svårt att hitta gärningsmän från sociala medier, men det är långt ifrån omöjligt och polisen bör alltid åtminstone försöka utreda brott som begåtts.”

En privatperson har upprättat ett JO-anmälan mot polisen och kontaktat Svenska Morgonbladet om detta. Visst du om det?

”Jag känner till det”, svarar Evelina Hahne. ”Jag har själv också gjort en anmälan om tjänstefel till polisen angående poliskvinnans agerande.”

Svenska Morgonbladet kommer att följa upp dessa två anmälningar med ytterligare en artikel om vad de resulterar i.

JO, Justitieombudsmannen, granskar huruvida myndigheter följer de lagar och förordningar som reglerar deras arbete.

Tjänstefel är ett brott enligt den svenska brottsbalken (20 kap. 1 §), som innebär ett åsidosättande av vad som gäller för uppgiften, på grund av oaktsamhet eller uppsåt, vid myndighetsutövande.