Prenumerera
Prenumerera
Av Magnus Aronson / IKON - http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_kyrkan/images/biskop-antje-jackelen-233425, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44811456

AfS i kyrkomötet – ”Måste vara ok att kritisera Israel” – Vill nyansera ursäkten till samerna

Under föregående vecka öppnades det nya kyrkomötet i Uppsala. Alternativ för Sverige tog 3 mandat i septembers kyrkoval och partiet närvarande med full ombudsskara.

”Ja har ju varit med i kyrkomötet tidigare så jag vet lite grann hur det går till”, förklarar Axel som varit ledande kyrkopolitiker inom Sverigedemokraterna.

Axel W Karlsson är numera gruppledare för Alternativ för Sveriges i kyrkomötet. Hans partigrupp består av influeraren Lennart Matikainen och prästen Ivan von Knezy.

Axel känner sig emellertid luttrad och känner igen övergångsceremonin som genomfördes i förra vecka, när det gamla kyrkomötet avtackades och den nya invigdes.

”Det är bara formalia”, säger han och berättar hur mötet väljer vissa organ som kyrkomötet har ansvar för. ”Det var ett valsammanträde, som en valberedning förberett”, förklarar han.

Lennart Matikainen har på sin youtubekanal skildrat hur han möte den socialdemokratiska kyrkopolitikern Wanja Lundby-Wedin (S) på plats. Hon har varit ordförande för LO. Det som förvånade honom var att hon talade med honom med öppenhet och hade inte ” nån form av polarisering i sig”. Lundy-Wedin kunde prata med AfS-representanten.

 

Kontroversiella teman under kyrkomötet

Två kontroversiella beröringspunkter uppkom under kyrkomötet, beröringspunkter som har cirkulerat i pressen och på sociala medier. Den ena är att kyrkan bad om ursäkt för vad de, av somliga, anses ha gjorde mot samerna i det förgångna.

”Samernas och kyrkans historia började på medeltiden”, klargör Axel. Han säger därpå att den svenska statens intresse för den lappländska järnmalmen växte när stormaktstiden erfordrade större byggprojekt och militär upprustning. ”Därifrån började konflikten…det begicks givetvis övergrepp med hårdhänta metoder…men samerna tog emot kristendomen med glädje”, poängterar han.

”Kyrkan beslagtog trolltrummor och agerade emot schamanism”, berättar Axel dessutom, men säger även att detta är i enlighet med Jesus missionsbefallning om att sprida kristendomen och motverka hedendom. Det är ett ”bibliskt uppdrag att göra alla folk till lärjungar”. På så vis menar AfS gruppledare att den kristna kyrkan inte bör stödja schamanism och dylikt. Kyrkan hade på sätt och vis en plikt att agera, konstaterar han.

Axel kan visserligen tycka att en ursäkt kan vara aktuell men anser att hela situationen som varit behöver belysas utifrån flera perspektiv. ”Man glömmer det positiva”.

”Rasbiologin var mycket en modevetenskap på den tiden. Det är lätt att förfasa sig över att kyrkan hjälpte till med rasbiologi… men det gick ju respektfullt till”, förklarar han. Axel anser att vi knappast kan veta vad framtidens människor kommer tycka om dagens läror om hur samhället exempelvis tvingar män att bete sig mer som kvinnor.

Statens frammarsch i Lappland möjliggjorde ett allmänt skolväsende för samerna. ”De som inte bara ville bli renskötare fick chansen att assimileras in i det svenska samhället.”, argumenterar han.

På den tiden var skolan och kyrkan i stark symbios med varandra, speciellt i obygden.

Men man pratar bara om hur hemskt det var att de kom till ”normadskolor”. Kyrkan har exempelvis ”förmedlat läskunnighet”, lyfter han därpå fram. ”Man sätter inte in det hela i sitt sammanhang…man överdriver…skuldbelägger”, förklarar AfS gruppledare för oss.

Hans gruppkollega, Ivan von Knezy, kommenterar det hela på sin facebook.  

”Hela gudstjänsten gick i samiska tecken och Antje bara bad om ursäkt hela tiden jag trodde nästan att hon var på väg att sjunka genom golvet.”

Historikern Göran B Nilsson argumenterade exempelvis för att vi aldrig ska tolka dåtiden med nutidens glasögon. Varje tid har sin egen logik och att strikt jämföra dem blir problematiskt. Han kallar denna moralisering med nutidens glasögon för ”Temporär imperialism”. Han driver denna tes i skriften Historia som humaniora ifrån 1988.

 

Israels och apartheid

Kyrkomötet har givit ärkebiskopen Anjte Jackelén i uppdrag att ta kontakt med Lutherska världsförbundet och Kyrkornas världsråd för att lyfta folkrättens tillämpning utifrån FN:s apartheidkonvention och romstadgans skrivningar om apartheid beträffande Israels behandling av palestinierna. Här har vi den andra händelsen som väckt debatt. Jackelén försöker dock ifrågasätta kyrkomötets beslut för att tillmötesgå judiska intressen i Sverige.

Ärkebiskopen anser att kyrkomötets formulering var olycklig. “Själv skulle jag inte använt ordet i det här sammanhanget” skriver hon, enligt tidningen Dagen.

Axel gör en kortare reflektion kring det hela.

”Det måste vara ok att kritisera Israel”, menar han. ”Det ska inte behöva kopplas till antisemitism.”

Men han anser att ”det är inte kyrkans uppgift att leka utrikespolitik”.

Det finns en fraktion inom frikyrkan som mer eller mindre likställer kristendomen med judendomen och alltid skriker högt när Israel inte upphöjs till skyarna. AfS gruppledare delar inte denna uppfattning.

”Kristendomen bygger på bekännelse på Jesus Kristus som guds son, vilket den moderna judendomen förnekar”, markerar han.

Men Axel W Karlsson anser att det dock är viktigt att skydda den israeliska nationalstatens rätt att finnas, precis som att den svenska ska få finna med sin egen kultur. Ur ett perspektiv kan även palestiniernas rätt till en egen stat argumenteras för utifrån nationalistiska dogmer, menar han och poängterar att det hela är en komplicerad fråga.

Partiledaren Gustav Kasselstrands kommenterar

Partiledaren för AfS, Gustav Kasselstrand, är fullt medveten om att de stora nomineringsgrupperna kommer försöka överskugga AfS närvaro. Han ser emellertid deras röst i kyrkomötet som ett avgörande steg för att nå förändring. Han kommenterar det hela till oss på Svenska Morgonbladet.

Kyrkoval med Kasselstrand - AfS - Alternativ för Sverige - kyrkoval - ta tillbaka kyrkan

© Gustav Kasselstrand
Bilden från Storkyrkan; Av Holger.Ellgaard – Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14668823

”De stora nomineringsgrupperna har redan gjort upp valen på förhand i hemlighet. Som liten nomineringsgrupp är vi helt utestängda från insyn i denna process och naturligtvis också helt utestängda från att sitta i kyrkostyrelsen eller andra viktiga organ. Det var dock väntat, och samma regler gäller även den gröna gruppen Himmel och Jord som kom in med ett mandat.”

Kasselstrand har under tidigare intervjuer med Svenska Morgonbladet konstaterat att SD alltmer smälter in i det etablerade, även inom kyrkopolitiken. Han ser AfS som den enda riktiga oppositionella kraften. Kasselstrand medger att de inte fått som mycket uppmärksamhet som de stora nomineringsgrupperna men ser möjligheter.

”Trots detta är vår närvaro på det kommande kyrkomötet en avgörande framgång för oss, och en viktig milstolpe. Aldrig tidigare har kyrkomötet haft representation av en så tydlig oppositionell nomineringsgrupp. Alternativ för Sverige gör nu entré i en nationell församling, nämligen kyrkans högsta beslutande organ. Vi tar detta på största allvar och lovar att göra vårt yttersta. Jag som partiledare tog direkt efter valet initiativ till att forma en parlamentarisk kyrkogrupp med alla invalda ledamöter, och flera representanter från partistyrelsen, där vi har kunnat diskutera och förbereda inför kyrkomötet. Vi har redan haft flera möten och stämningen i gruppen är på topp! Vi tror på yttrandefrihet och är redo att tala med alla. Frågan är om de andra är redo att tala med oss. Det kommer att bli mycket intressant att höra från Lennart, Ivan och Axel hur övriga nomineringsgrupper reagerar på att en nomineringsgrupp med tydlig nationalistisk, konservativ och evangelisk-luthersk profil finns närvarande.”