Socialutskottet går på regeringens linje och anser att riksdagen ska förlänga den coronalag som ger regeringen makt att inskränka medborgares och näringsidkares fri – och rättigheter utan att behöva gå igenom det folkvalda parlamentet, det vill säga Sveriges riksdag. Denna gång är den politiska intentionen att pandemilagen förlängs med 4 månader, till den sista januari 2022.

Coronalagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ger regeringen och myndigheter, även kommuner, befogenhet att vidta åtgärder för att hindra smittan i en tid när hysteri råder beträffande covid-19.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, vilket innebär att riksdagen med stor sannolikhet kommer godkänna en förlängning av lagen. Varken Sverigedemokraterna eller Moderaterna har gjort offentliga utspel kring detta den senaste tiden, vilket innebär att det de facto inte finns en opposition i riksdagen mot en förlägning.

Det enda organiserade svenska parti som ifrågasätter pandemilagens som odemokratisk är Alternativ för Sverige.

I april detta år kommenterade artiledaren Gustav Kasselstrand pandemilagen i ett uttalande till Svenska Morgonbladet

”Nu har vi en situation där regeringen fattar dåliga beslut och där besluten helt saknar legitimitet. Socialdemokraterna är ett maktfullkomligt parti och jag betraktar pandemilagen mest som ett uttryck för att man fortfarande vill styra och ställa själva, trots att man numera bara har stöd av under 30 procent och leder en mycket ostadig minoritetsregering.”

AfS anser att smittskyddsåtgärderna skulle grunda sig på bättre beslut om besluten de facto debatterades och behandlades av det folkvalda parlamentet, enligt Svenska Morgonbladet artikel från i april.