Prenumerera
Prenumerera
Kasselstrand Pandemilag
Av Carl Ridderstråle - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73769436 / Av Frankie Fouganthin - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32970560

AfS säger nej till förlängd pandemilag – ”Socialdemokraterna…ett maktfullkomligt parti”

I förra veckan, enligt Sveriges Radio, offentliggjorde regeringen sin ambition att förlänga den tillfälliga pandemilag som ger dem rätt att inskränka friheter och rättigheter för privatpersoner och företag utan att först söka stöd i riksdagen. Detta underminerar parlamentarismens grundprincip om att parlamentets har den yttersta makten, även över en regering. Lagen kan därmed vara grundlagsvidrig då all ”offentlig makt” ska ”utgå från folket” enligt Sveriges regeringsform. Riksdagen är det organ som företräder folket mellan valen.

Samtliga riksdagspartier röstade dock för denna lag i januari 2021.

Det enda svenska parti som ifrågasatta detta ur ett demokratihänseende var Alternativ för Sverige(AfS) och dess partiledare Gustav Kasselstrand, vilket Svenska Morgonbladet rapporterade om i januari. AfS argumenterade för att bra åtgärder borde kunde gå igenom riksdagen och att vår demokrati var för helig för att offras till en socialdemokrati som historiskt gjort demokratiska övertramp.

Över hela nätet och i sociala medier har kritik ifrån riksdagspartierna lyst med sin frånvaro efter att Socialdemokraterna i tisdags aviserade sin intention att förlänga lagen. Vi har kontaktat Sverigedemokraternas partikansli per telefon men fått till svar att de inväntar interna diskussioner. Även Västerpartiet vill inte ge en kommentar för tillfället. Nu under söndagen, 5 dagar efter Socialdemokraternas offentliggörande, har inga offentliga uttalanden kommit ifrån riksdagspartierna.

Alternativ för Sverige är återigen det enda parti som tar strid i frågan. Dess partiledare Gustav Kasselstrand skriver till redaktionen att Afs fortfarande motsätter sig pandemilagen och därmed en förlängning av den. Kasselstrand vill se att ett bredare spektrum av människor blir delaktiga när viktiga beslut i kristid ska tas, någonting som de facto sker via ett riksdagsarbete och en riksdagsdebatt. På så vis tas, menar AfS partiledare, bättre riksdagsbeslut som i sin tur får ”ökad legitimitet”.

”Det är ett mycket dåligt förslag att förlänga pandemilagen. Den borde aldrig ha införts från första början. Sosseregeringen vill få oss att tro att krishanteringen blir bättre om de själva ges oinskränkt makt, men ingenting kunde vara mer fel. I situationer som denna, med långtgående beslut som berör hela samhället i form av liv och hälsa, ekonomi och demokrati, borde istället fler involveras i beslutsfattandet.”

Gustav poängterar att han vill se en aktiv smittbekämpning men att detta inte sker när ett parti snarare använder situationen för att cementera sin makt istället för att bekämpa pandemin.

”Att AfS är emot pandemilagen betyder inte att vi är emot smittspridningsbekämpning. Tvärtom, vi har alltid betonat att Sveriges skyhöga smittspridning har ett mycket högt pris i form av fler döda, fler med långtidscovid, fler sekundäreffekter på sjukvården, och negativa effekter på ekonomin då den ekonomiska aktiviteten i samhället minskar. Smittan måste självklart bekämpas, men vi tror att det sker bäst genom att alla partier i riksdagen tar beslut – och regeringen verkställer dem.”

Kasselstrand ser den rådande situationen som en produkt av den socialdemokratiska maktfullkomligheten.

”Nu har vi en situation där regeringen fattar dåliga beslut och där besluten helt saknar legitimitet. Socialdemokraterna är ett maktfullkomligt parti och jag betraktar pandemilagen mest som ett uttryck för att man fortfarande vill styra och ställa själva, trots att man numera bara har stöd av under 30 procent och leder en mycket ostadig minoritetsregering.”