Prenumerera
Prenumerera
Göteborgs kommunhus

Förvaltningsrätten: Göteborgs stad får inte bojkotta varor från Israel

Göteborgs stad får inte bojkotta varor från Israel och Ryssland, beslutar förvaltningsrätten.

I mitten av maj uppgav Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Göteborg att de ville ändra inköpsreglerna i kommunen i syfte att förbjuda inköp av varor från ”stater som illegalt ockuperar andra länder”. Några av dessa stater uppges vara Israel, Marocko och Ryssland.Den 13 juni godkändes förslaget.

De lokala SD-politikerna Jörgen Holgersson Fogelklou och Emma Altenhammar samt L-politikerna Allan Stutzinsky och Axel Darvik överklagade beslutet. De kritiskt inställda politikerna menar nämligen att kommunen inte bör besluta i utrikespolitiska frågor.

Nu har förvaltningsrätten i Göteborg beslutat om inhibition, vilket innebär att beslutet om att bojkotta varor från bland annat Israel rivs upp.