Prenumerera
Prenumerera
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/European_Parliament_Strasbourg_Hemicycle_-_Diliff.jpg/1024px-European_Parliament_Strasbourg_Hemicycle_-_Diliff.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/European_Parliament_Strasbourg_Hemicycle_-_Diliff.jpg/1024px-European_Parliament_Strasbourg_Hemicycle_-_Diliff.jpg

Svenskar mer positiva till EU

Våren 2023 var omkring 60 procent av väljarna för ett svenskt EU-medlemskap, enligt SCB. Detta innebär en fördubbling av de som röstade för unionen 1996.

Den 9 juni äger det svenska EU-valet rum, men den som känner sig ivrig kan förtidsrösta redan den 22 maj.

Antalet väljare som är positivt inställda till ett svenskt EU-medlemskap har gått från 30 procent 1996 till 60 procent våren 2023. Andelen kritiker har minskat från omkring 50 procent till 10 procent.Den största ökningen av sympatier för EU har skett inom Miljöpartiet. År 1996 var bara 10 procent av de gröna väljarna för ett medlemskap i unionen, men i maj 2023 var hela 85 procent för.

Allra lägst stöd har EU bland Sverigedemokraternas väljare. 64 procent av SD:s väljare vill att Sverige lämnar organisationen.

Svenskar exceptionellt bra på att delta

I det senaste EU-valet 2019 var svenskarna bättre än andra europeiska medborgare på att delta. 55 procent av svenskarna deltog, vilket står i kontrast till 51 procent i hela unionen.