Prenumerera
Prenumerera
CC BY-SA 3.0 Stan Shebs, Modell av MS Estonia i Tallinns marinmuseum.

Åklagarmyndigheten återupptar inte ärendet om Estonia

Den tidigare nedlagda förundersökningen i samband med förlisningen av Estonia kommer inte att återupptas av Åklagarmyndigheten.

Det var i november 2023 som myndigheten mottog en begäran om att återuppta den nedlagda förundersökningen om huruvida brott begåtts i samband med Estonias förlisning. Eventuellt fanns möjligheten att inleda en ny förundersökning om så krävdes.

Begäran hänvisar bland annat till uppgifter i en dokumentär som tydde på skador i fartygets skrov. Flertalet begäran har dessutom kommit in i efterhand.Estniska myndigheter valde att inleda en preliminär bedömning med anledning av samma uppgifter. Statens haverikommission i Sverige och Olycksutredningscentralen i Finland bistod dessutom den estniska myndigheten i deras bedömning.

Kammaråklagare Karolina Wieslander menar dock att det inte finns något som tyder på att det finns någon information som tyder på att ett brott har begåtts.

– Baserat på vad som framkommit genom utredningsmyndigheternas åtgärder finns det inget som tyder på att det skulle ha skett en kollision med ett fartyg eller ett flytande föremål och inte heller någon explosion i fören. Inte heller har något annat framkommit som  ger anledning att anta att ett brott har begåtts. De ytterligare åtgärder som planeras av utredningsmyndigheterna förväntas inte påverka min bedömning. Därmed ska inte förundersökning inledas och ärendet avslutas, säger hon i ett pressmeddelande.