Prenumerera
Prenumerera
Foto: Partiet MoD/ Andreas Sidkvist och Elsa Widding

Elsa Widding går med i MoD: ”Man stryker mänskliga rättigheter”

Riksdagsledamoten Elsa Widing går med i Partiet MoD. Widding valdes in i riksdagen på SD mandat vid valet 2022. Hon kom i konflikt med SD:s partikultur och blev således politisk vilde i riksdagen våren 2023.

Elsa Widding har länge lyft klimatfrågan ur ett icke alarmistiskt perspektiv, världshälsoorganisationens allt större makt över nationalstater och ifrågasatt Sveriges försvarspolitiska vägval. Eftersom att inget av riksdagspartierna accepterar dessa perspektiv väljer hon nu att gå med i Partiet MoD, ett parti som tog striden mot restriktionerna och vaccinkraven under den så kallade covid-pandemin.

Förkortningen MoD står för Mänskliga rättigheter och Demokrati och är Sveriges snabbast växande parti, enligt partiledaren Andreas Sidkvist. På sin webbsida skriver partiet att de framhåller ”medicinsk valfrihet, alliansfrihet, yttrandefrihet, fred och mer lokalt självstyre istället för globalt elitstyre”.

Partiledaren Andreas Sidkvist berättar för Svenska Morgonbladet att MoD har haft kontakt med Elsa Widding sedan ett halvår tillbaka. De samarbetade vid evenemang som exempelvis en manifestation mot Världshälsoorganisationen som ägde rum i oktober 2023.

– Vi tycker samma om WHO:s utökade makt, som vi är kritiska till, och att EU är ett hot mot demokratin eftersom att de censurerar medier och begränsar yttrandefriheten, säger Sidkvist.

Vidare säger han att Widding troligtvis kommer att bli en del av partistyrelsen.

Svenska Morgonbladet talar även med Elsa Widding. Hon menar framförallt att det är två frågor som fått henne henne att gå med i Partiet MoD, dels frågan om mänskliga rättigheter och demokratin i samhället är hotad av stora överstatliga organisationer som exempelvis WHO och EU samt frågan om Sveriges alliansfrihet.

Widding hänvisar till internationella hälsobestämmelser vilka föreskriver att Sverige, om regeringen inte har några invändningar senast fyra månader innan beslutet ska träda i kraft, lämnar över självbestämmandet i hälsopolitiska frågor till WHO. Frågan belyser hon även på sin egen YouTube-kanal.

– Man stryker mänskliga rättigheter och ger generalsekreteraren (för WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus makten att beordra nedstängningar och ta över svensk hälsovård, förklarar hon.Ghebreyesus och hans kolleger skulle exempelvis få befogenhet att införa restriktioner och obligatoriska vaccinationsprogram i händelse av en så kallad pandemi.

– Om det här går igenom så är det ett enormt stort hot mot vår suveränitet, fortsätter Widding.

Vidare kommer hon in på frågan om Sveriges alliansfrihet och Nato-medlemskap, där hon är för ett alliansfritt Sverige och mot ett Nato-inträde. Elsa Widding tycker nämligen att Sverige ska förbli ett alliansfritt land.

– Det har blivit fult att tala om fred. Då är man rysskramare om man tycker att Sverige ska förbli alliansfritt och om man inte vill ge över sin suveränitet till USA.

Även där befarar Widding att överstatliga organisationer som exempelvis Nato ska få makt över Sverige eftersom att alliansen skulle innebära att det svenska försvaret får utländska beslutsfattare.

– Jag måste göra det här för jag har tre barn, säger hon.

Denna hållning har kritiserats i mainstreammedia. Hon konstaterade även härmed att yttrandefriheten och åsiktscensuren kring dessa frågor är ett stort demokratiproblem.

– Jag har träffat jättemånga i riksdagen som säger att de avundas att jag kan säga vad jag vill… Jag börjar bli väldigt trött och förtvivlad över den här censuren och att vi ska gå de här globalisternas ärenden.