Prenumerera
Prenumerera
Av European Parliament - https://www.flickr.com/photos/36612355@N08/52635108914/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=127902666

Regeringen ser över rätten till kontanter – ett ”beredskapsperspektiv”

Dennis Dioukarev, riksdagsledamot och ledamot i finansutskottet får i uppgift att se över kontanternas ställning i samhället, meddelar regeringen under en presskonferens.

Enligt betalningsutredningens slutbetänkande Staten och betalningarna rekommenderas regeringen att se över kontanternas ställning och tillgången till kontakttjänster senast år 2025. Mer specifikt rekommenderas det att de ser över möjligheten till kontanta betalningar för livsnödvändiga varor.Finansmarknadsminister Niklas Wykman poängterar vikten av att ”skyndsamt se över möjligheten att betala kontant för vissa varor.” Han menar att det är viktigt att titta på frågan från ett beredskapsperspektiv och att det finns grupper som av olika skäl har svårt att nyttja digital betalningssätt.

Uppdraget ska redovisas senast vid årsskiftet.