Prenumerera
Prenumerera

Migrationsverket beviljar nu ukrainska asylsökande

Migrationsverket har publicerat ett ställningstagande om hur ukrainska flyktingars skyddsbehov ska bedömas.

– Efter ett nytt regeringsbeslut kan fler skyddssökande från Ukraina nu också beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, säger Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket i ett pressmeddelande.

Tidigare har Migrationsverket varken prövat eller fattat beslut gällande asylansökningar från ukrainska medborgare. Detta eftersom att det har varit svårt att bedöma individens behov av skydd i samband med det osäkra läget i landet.De flesta personer har emellertid kunnat gå skydd genom massflyktsdirektivet, som aktiverades av EU i mars 2022. Det är endast ett fåtal ukrainska medborgare som inte har omfattats av direktivet.

Vidare har regeringen beslutat att fler ska kunna få skydd med hänvisning till massflyktsdirektivet. Tidigare har det krävts att en flykting anlänt till Sverige senast den 30 oktober 2021. Nu kan även personer som anlände efteråt omfattas av direktivet.

Omkring 1 000 ukrainska medborgare har en öppen asylsökan hos Migrationsverket. Samtliga kommer som huvudregel att kunna beviljas skydd.