Prenumerera
Prenumerera

F.d. Dagens Industridirektör i Ryssland, Rikard Högberg- Ny Krönikör på Morgonbladet

Svenska Morgonbladets nye krönikör heter Rikard Högberg. Han är entreprenör och har bland annat varit verkställande direktör för Bonnierkoncernens ryska affärstidning Delovoj Peterburg, vars modertidning är Dagens Industri. 2002 intervjuas han av Svenska Dagbladet kring tidningens expansion i Ryssland.

Han är dessutom författare till ett 20-tal böcker, däribland skriften Old Europe Stop The Great Replacement, där han problematiserar Europas låga barnafödande och befolkningsutbytet. Rikard Högberg sysslar dessutom med konst i form av målning och skulptur. Härikring kommer ett samarbete skapas med Svenska Morgonbladet webshop.

Han blev världsvan redan som student. Rikard har bland annat studerat nationalekonomi vid Uppsala universitet men även bedrivit studier vid Boston University, Sorbonne i Paris, och Moskvauniversitetet.

År 2000 släppte han boken ”Old Europe Shame on you”, som problematiserar den sjunkande nativiteten i vår del av världen. Boken har fått spridning bland makthavare i den konservativare delen av Europa. Rikard berättar under vår intervju med honom att han sände kopia av boken till samtliga riksdagsledamöter i Sverige som alla valde att inte återkoppla med honom om från. Makthavare i andra delar av Europa har i större utsträckning vågat ta kontakt för att kommunicera vidare om ämnet.

– Efter att ”Old Europe Shame on you” släpptes på Engelska och Ryska, införde Ryssland ett nytt system där det blev mycket mer lönsamt att föda fler än två barn, vilket gjorde att ryska kvinnor ökade sitt födelseantal från 1,1 till 1,7-1,8 barn per kvinna, berättar Högberg.

För att en befolkning ska kunna ersätta sig själv behöver födelseantalet ligga på i genomsnitt 2,1 barn per kvinna. Uppföljarboken ”Old Europe stop the great replacement” ger ytterligare en fördjupning om hur de europeiska folken håller på att bytas ut av invandrare från främmande kulturer, som en planerad åtgärd ifrån globalismens agendasättare.

Rikard Högberg anser att Gammalmedia och Globalistetablissemanget skapat en kultur som medvetet fördummar folket i västerlandet. För att samhället ska kunna genomgå en positiv förändring menar han att folkbildningen åter måste till.

Han tror dock att alternativmedia är på allt starkare frammarsch runtom i världen, vilket slutligen kommer leda till ett paradigmskifte inom den globala maktordningen. Hä via kommer även västvärldens befolkning åter hålla sig upplyste om vad som händer i deras länder.

– Bara det att Tucker Carlson fick 150 miljoner besökare när han intervjuade Donald Trump tyder på att oppositionell media växer, påpekar Högberg. Maktens kritiker når ut till allt större kretsar.

Han talar om hur den politiska byråkratin försökt kväsa ekonomisk framgång för den gamla Bourgeoisin, en hyfsat rik medelklass som en gång i tiden var motorn bakom nytänkande, teknologiskt utveckling, och inte minst det politiska skarpsinnet, då de hade råd att ägna tid åt politiska spörsmål.

– Jag brukat säga att min farfar surfade på företagsvågen vid 1900-talets början. Nu är det tvärtom. Nu är det bara bromsklossar och administrativa problem hela tiden.

Högberg befarar att makteliten med avsikt försämrat ekonomin, vilket i sin tur leder till ett samhälle där alla, inklusive stora delar av medelklassen, ”inte hinner få tid att tänka själva”. Han menar att skattetrycket som tilltagit under 1900-talet och en strukturellt försämrad ekonomi de senaste decennierna gynnat makteliten eftersom att alldeles för få har tid att ifrågasätta dem när de har fullt upp med att få försörjningen gå runt.– I Sverige har delar av den gamla medelklassen blivit bortodlad med ett väldigt effektivt medieengagemang, konstaterar Rikard. I och med att man har tagit över hjärnorna på folk har man också sänkt medelklassen. Det är inte unikt för Sverige, utan gäller i hela Europa.

”Medborgare har inte råd att äga sina egna hus”, fortsätter Högberg och hänvisar till det engelska citatet ”You will own nothing and you will be happy”, från den danska socialistiskt sinnade politikern Ida Aukens essä, som citerades i World Economic Forums virala video från 2016.

Rikard Högberg tror emellertid att den nuvarande världsordningen är på väg mot ett slut. Han tror exempelvis att den amerikanska monopollagstiftning, som i praktiken sats ut spel, åter kommer åberopas och som en följd av detta kommer stora multinationella koncerner, såsom The Vanguard Group och BlackRock Inc styckas upp, och sedermera delas ut via ”Trumps och Bidens presidentordrar nummer 13 818 och 13 959”. Dessutom har han känslan av att väldigt många patent som makteliten låst in för att hindra utvecklingen,  kommer att släppas.

-Kanske 6000 patent kommer att släppas, framför allt inom energi och sjukvård.  Nicola Teslas och Robert Murrays lösningar för energiomvandling och sammansmältningen av kvantumdatorteknik och stamceller, kommer att ge enorma förändringar i samhället, menar Högberg.

Det kan tänkas att Rikards ord ger hopp till många företagare som går på knäna i och med skattetrycket.

-Moms är en belastning men kommer att vara kvar efter den stora ekonomiska förändringen i världen, mellan 14  till 17% har det glunkats om, säger han distinkt till oss. Inkomstskatten försvinner. Företagsskatten också. Den Amerikanska Skattemyndigheten är privatägd.  

Han lämnar oss även med några tankar om vem som kan tänkas bli en framtonande gestalt när den korrumperade världsordningen faller.

– När Schwab och Rothschild tappar kontrollen är Elon Musk en av de nya makthavarna.

– Och sen kommer det att finnas ett antal kryptovalar som kommer att vara en del av de framtida makthavarna, säger han.

Rikard Högberg tror även att en andlig renässans kommer får en storhetstid i nästkommande världsparadigm.

– Vi kommer också in i en nyandlighet och den gör att det är de som gör gott som kommer att lyckas. De onda krafterna kommer att förgås och helt plötsligt får de goda krafterna fler möjligheter, följare och kommer att kunna dra till sig ännu mer kapital och styrka.

Rikard Högberg kommer att vara regelbunden krönikör på Svenska Morgonbladet och hans första krönika kommer släppas inom någon dag.