Prenumerera
Prenumerera
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

För många arbetslösa invandrare enligt regeringen

Arbetslösheten i Sverige ökar och invandrare har en ”svagare förankring på arbetsmarknaden”, uppger regeringen. Under onsdagen höll arbetsmarknads och integrationsminister Johan Pehrson (L) en pressträff om hur regeringen vill tackla problematiken på arbetsmarknaden.

För närvarande är det fler företag som drar ner på personalstyrkan än som planerar att anställa ny personal. Enligt SCB ökar antalet arbetslösa och antalet jobb på Arbetsförmedlingen minskar.

Några av de som drabbats hårdast av arbetslösheten är invandrare och i synnerhet utrikes födda kvinnor. Samtidigt uppger drygt vart fjärde företag att arbetssökande personers bristande kunskaper i svenska gör det svårt för dem att hitta kompetent personal.För att tackla problematiken på arbetsmarknaden vill regeringen satsa på 20 000 platser i yrkesutbildning och fler etableringsjobb i samband med årsskiftet. Regeringskansliet förbereder även ett förslag om att utöka kommunernas ansvar för svenska för invandrare.

– Vi måste stärka deras kompetens och återupprätta arbetslinjen för att se till att utanförskapet i samhället inte växer, Johan Pehrson om de arbetslösa invandrarna.