Prenumerera
Prenumerera

Våg av konkurser kopplas till kriminalitet och inflation

Antalet konkurser ökar kraftigt, enligt kreditupplysningsföretaget UC. Orsaken till den drastiska ökningen kan kopplas till en ansträngd ekonomi och kriminella aktiviteter.

Hittills under 2023 har antalet konkurser ökat med 31 procent. Oktober har varit en särskilt drabbad månad eftersom att konkurserna ökade med hela 12 procent i jämförelse med samma period 2022.

En av de branscher som drabbats hårdast är byggindustrin, vilken såg en ökning på 19 procent i fjol. Företag inom information och kommunikation ser en ökning på 110 procent sedan samma period.– Utvecklingen inom byggsektorn är skrämmande eftersom konkurserna procentuellt fortsätter att öka, till skillnad från flera andra branscher där vi ser en utplaning i statistiken med anledning av att konkurstalen varit höga under en längre tid. Byggsektorn har en viktig betydelse för svensk industri och ökad arbetslöshet får direkt negativ påverkan på marknaden, och riskerar att utlösa en varselvåg inom en rad andra industrier, säger UC:s vd Gabriella Göransson.

Två orsaker som kopplas till vågen av konkurser är inflation och organiserade kriminella aktiviteter – inte minst inom bygg, anläggning, arbetsförmedling, transport och restaurang.

– Vi har sett att en klar ökning har skett de senaste åren. Bygg, anläggningsarbeten, arbetsförmedling, transport och restaurang är branscher där kriminella nätverk traditionellt har verkat och över 50 procent av konkurserna kan vara kopplade till bedrägerier. Under 2023 kommer vi eventuellt att se en minskning då det är svårare att få en företagskredit med anledning av konjunkturläget.