Prenumerera
Prenumerera
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uljud4.JPEG#/media/Fil:Uljud4.JPEG

L vill forska om artificiella livmödrar: ”Reproduktiv frigörelse”

I början av oktober lämnade riksdagsledamoten Joar Forssell (L) in en motion om att genomföra satsningar på forskning om artificiella livmödrar. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i förslaget och tillkännager det för regeringen.

Den liberale riksdagsledamoten Joar Forssell (L) föreslår att staten ska satsa på forskning om artificiella livmödrar. I motionen refererar han till artificiell reproduktion som ”reproduktiv frihet.”

”Reproduktiv frihet är en central fråga för livmoderbärares frigörelse, och artificiella livmödrar erbjuder kvinnor och andra individer möjligheten att välja och kontrollera sin reproduktiva hälsa utan att vara begränsade av biologiska eller sociala faktorer.”Enligt Forssell kan artificiella livmödrar minska ojämlikhet inom reproduktiv vård samt avlasta den fysiska bördan som kvinnor utstår under graviditeter. Vidare menar han att forskningen kring artificiella livmödrar är avgörande ur ett feministiskt perspektiv.

”Det ger individen makten över sin egen kropp och reproduktiva val. Genom att eliminera biologiska begränsningar och sociala normer kring graviditet, öppnar detta upp möjligheter för alla att fullt ut delta i samhället utan att offra sin hälsa och välbefinnande.”

I motionen står det vidare att forskning på området kan utmana traditionella könsroller genom att ge ”alla individer, oavsett kön, möjlighet att vara föräldrar utan biologiska begränsningar”.