Prenumerera
Prenumerera

Varit arméattaché i Moskva- paret häktade för brott mot rikets säkerhet

Överstelöjtnant Johan Huovinen och hans fru Lena Huovinen, som är anställd av FRA, är det par som häromdagen häktats, misstänks för brott mot rikets säkerhet.

Paret greps i tisdags och de är misstänkta för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Obehörig befattning med hemlig uppgift är ett brott i den svenska brottsbalken (19 kap 7 §) och ett tryckfrihetsbrott enligt tryckfrihetsförordningen.

Brottet innebär att någon obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer uppgifter om Sveriges försvar – om försvarsverk, vapen, förråd, import, export, tillverkningssätt m.m. – eller om något annat förhållande av betydelse, om det skadar rikets säkerhet att förhållandet röjs för främmande makt.