Prenumerera
Prenumerera
By Treehill - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40311005

EU vill bygga ut 5G – Strålskyddsstiftelsen: Samtliga studier visar ”skadlig hälsopåverkan”

EU-kommissionens nya förslag till en förordning ska underlätta och snabba på utbyggnaden av 5G. Förslaget innebär mobilbasstationer som sänder millimetervågor och skulle vara bindande för samtliga medlemsstater. Enligt Strålskyddsstiftelsen är konsekvenserna för människors hälsa och miljön ”helt outforskade”.

Om EU-kommissionens nya förslag till förordning, Gigabit Infrastructure Act (GIA), antas kommer det att bli bindande.Beslut skulle ske till förmån för telekomoperatörer som lättare kan bygga ut 5G-nätet. Företagen skulle nämligen få lov att installera antenner och basstationer på all offentligt ägd eller kontrollerad infrastruktur i samtliga medlemsstater. Enligt Strålskyddsstiftelsen kan millimetervågor, som i ett sådant läge skulle sändas ut, få förödande konsekvenser för folkhälsan och miljön.

”Det saknas helt hälso- och miljökonsekvensutredningar gällande påverkan av den samlade exponeringen av hittillsvarande utbyggnad av 5G samt av en kommande planerade vidareutbyggnaden”, skriver stiftelsen.

”Hittills finns endast fyra fallstudier som studerat hälsopåverkan av verklig exponering för 5G som hittills byggts ut och samtliga visar skadlig hälsopåverkan.”