Prenumerera
Prenumerera
Tommy Ulmnäs på Svenska Bok- och Mediemässan, numera Nya Bok- och Mediemässan

Tommy Ulmnäs deltar på Nya Bok- och Mediemässan: ”Facit på hur vi ska ta Sverige vidare”

Det är fyra dagar kvar till Nya Bok- och Mediemässan. Köp din biljett här. På alternativmedias största event finner vi författare, journalister och debattörer inom många områden. En av mässans deltagare är Tommy Ulmnäs som har en 35-årig bakgrund som kommunjurist, kommundirektör och författare av fem böcker.

Tommy Ulmnäs har en 35-årig bakgrund som kommunjurist och har arbetat som kommundirektör i två kommuner. Förutom sin långa erfarenhet inom kommunerna har han författat fem böcker, vilka kommer att säljas på Nya Bok- och Mediemässan.

Den första boken, ”Sverige – från välfärdsstat till fattigland”, författades i början på 90-talet men har lyckats bli mer aktuell med tiden. Ulmnäs förklarar att han kunde förutspå den samhällsutveckling vi ser idag redan för 30 år sedan – inte minst vad gäller brottsligheten i Sverige.

Som författare talar inte Tommy Ulmnäs bara om problem. På mässan kommer han att hålla ett föredrag som handlar om lösningar på samtidens samhällsutmaningar – något han skriver om i boken ”Lösningen”.

Svenska Morgonbladet frågar vart den lösningsorienterade författaren tror att alternativmedia är på väg och hur vi kan stärka branschen.– Jag hoppas att altmedia blir mer framträdande än någonsin tidigare. Det är den enda median vi har som är slagkraftig, säger han och förklarar att svenskarna behöver en konsekvensanalys.

– Om vi tar in två miljoner människor från Afrika, Mellanöstern och Balkanområdet måste vi se till vad det innebär för Sverige. Hade man gjort den analysen på riktigt skulle man kommit fram till att vi inte kan göra det.

Tommy Ulmnäs tror att Sverige behöver utveckla den alternativa mediebranschen och för att göra detat krävs stöd från personer inom näringslivet – något som saknas, enligt honom.

– Jag har länge sagt att om vi ska krossa det system vi har så behöver vi en stor rikstänkande dagstidning och en stor fristående TV-kanal som kan skicka ut helt anta nyheter än vad som presenteras idag. De som kan finansiera detta är svenskt näringsliv, men de skiter fullständigt i vad som händer Sverige. De drar här ifrån när det skiter sig, säger han.

Under tisdagen stänger biljettförsäljningen inför mässan och för den som ännu inte har slagit till är det hög tid att bestämma sig.

– Kom och ta del av det som sägs och de böcker som säljs så får ni facit på hur vi ska ta Sverige vidare. Det samlas väldigt många experter på mässan som beskriver hur det är idag. Jag är den enda författaren i Sverige som beskrev i detalj vad som skulle hända, avslutar Tommy Ulmnäs.