Prenumerera
Prenumerera

Izabella Jarvandi: Högcivilisationen i väst utmanas allt mer av importerat förfall

Ledarredkationen: “Vi kommer att kolonisera dem för livet, till döden, till tidens ände”. Det var inte en vit man under triangelhandeln som yppade dessa ord utan en arabisk man i Frankrike härom veckan – som en del av det stundande folkutbytet i Europa.

Stora delar av etablissemangets dagordning går ut på att lära svenska elever om rasism under andra världskriget. Vi läser flitigt om triangelhandeln och den vita skulden som aldrig någonsin går att tvätta bort från hyn på varken ättlingarna till det fåtal vita slavhandlare som existerade eller någon annan av västerländsk börd. Ingenstans lyfts frågan om det folkutbyte som de facto pågår i vår del av världen och har gjort sedan länge.

Samtliga svenskar har under skolåren fått läsa om hur européer koloniserade världen och tvingade den vilde mannen att lägga sin kultur bakom sig i ett försök att civilisera denne. Få stannar upp och erkänner det faktum att detsamma pågår i dagens Europa – fast tvärtom – men snarare att en obildad massa nu försöker kolonialisera den del av världen som fostrade män som elektrifieringsentreprenören Edison, Lord Rutherford som öppnade upp atomfysikens möjligheter för energiutvinning samt den svenske officersonen, uppfinnaren och adelsättlingen Gustaf de Laval (artikelbild), som revolutionerade delar av vår industri.

Algeriet var ett av Frankrikes äldsta utomeuropeiska territorium – någonting vi fått lära oss sedan barnsben var avskyvärt. När en algerisk man står på franska gator och berättar att de tänker göra Frankrike till sitt territorium är etablissemanget i Frankrike och övriga västvärlden tysta.

– Rasister koloniserade oss i 132 år och nu är det vår tur att komma hit. Hur kan jag förklara det för dig? Jag finner inte orden. De har koloniserat oss i 132 år och nu ska vi kolonisera dem resten av livet, in i döden. Till tidens ände, säger mannen i en intervju med den kanadensiska kanalen Rebel News.

Frankrike har varit en krigszon de senaste veckorna. De invandrade demonstranterna använder polisens skjutning av en utländsk biltjuv, Nahel Merzouk, som ursäkt för att omkullkasta västcivilisationen.

Folkutbytet är utstuderat, även här i Sverige. Sedan en regeringsproposition som gick igenom 1975 har Sverige, på papper, varit ett mångkulturellt land och vi tar det numera som självklart att andra kulturer ska få lov att bre ut sig – trots att det sker på bekostnad av den svenska. Det är högst troligt att den svenska jantelagen och socialdemokratins hat mot framgång och drivkraft bidrar till att svenskar inte vill vara herrefolk, inte ens i sitt eget land. På så vis tar våldsamma motkulturer lätt över.

Vid andra världskrigets slut, före arbetskraftsinvandringen, var det bara 5 procent av befolkningen som hade utländsk bakgrund i Sverige och så sent som på 70-talet låg siffran på 10 procent. Nu har siffrorna skenat iväg till 34,62 procent, enligt SCB. Statistiken brister dock då tredje generationens invandrare är betraktas som svenskar i statistiken, då de räknas som ”inrikes födda till två inrikes födda föräldrar”, även om de inte har någon far eller morförälder från den svenska etniciteten.

Det finns en orsak till att vi har nationella minoritetsgrupper i Sverige och gärna talar om deras historia – minoriteter riskerar att förtryckas – har varit västerlandets och i synnerhet Sveriges stora slagord, myntat av av den vänstervåg som slog sönder barnafödandet och äktenskapet i vår del av världen i samband med 68-rörelsen. Sverige är på grund av låga födelsetal och svag familje-/nationslojalitet ett sårbart land mot MENA-kulturer som fullständigt struntar i antirasism. Utländska kulturer håller hårt i sina nationalistiska och könsrollsbaserade klanstrukturer.

Under 1970-talet var det vänsters som höll i stafettpinnen i Sverige och påbörjade det folkutbyte som än pågår idag, även när SD är del av regeringsunderlaget. Våra politiker förkastar det arv som tidigare generationer byggt upp och ger bort vårt land till främmande folk.

Somliga skulle kalla mig och mina likasinnade för radikala, och jag kan inte annat än att instämma. Jag är precis lika radikal som den förändring som skulle behöva genomföras, men i slutändan är jag inte lika radikal som de socialister och feminister som gett upphov till detta svek.

I Sverige har vi idag en ung generation (gen Z) som röstar mot den socialliberala utvecklingen i skolval och dylikt – i den mån de kan. Låt oss hoppas att denna generation kan bryta trenden. Samtidigt måste dessa även bryta trenden av barnlöshet och återskapa ett inhemskt barnafödande så att vi kan överleva som folk. Nativitetsminskningen är och har länge varit ett liberalt argument för massinvandring från den tredje världen.

Hela den europeiska kontinenten faller medan socialliberaler och neo-konservativa regeringar runtom i världen blundar för rasismen mot vita och koloniseringen av den mest blomstrande delen av världen någonsin. Nu står vi här, i ruinerna av det som en gång var. Antikens stora bedrifter vid medelhavet har på sätt och vis hamnat i skymundan av att detta hav som nu är en illegal väg in i Europa.

Vi behöver återgå till en tid där nationsgränser var starka, könsroller var absolut sanning, och familjebildning var en plikt – annars kommer de invandrarkulturer som fortfarande förstår detta ta över Sverige och hela Europa.

Ledarskribent Izabella Jarvandi