Prenumerera
Prenumerera

Izabella Jarvandi: Fortsätt markera mot Erdogan – Svenska intressen rör bara svenskar

Ledarredaktionen: Nyligen brann en koran utanför Stockholms moské. Enligt muslimerna vanhedrades deras heliga plats i och med detta.

Vad mångkultursvurmarna allt för ofta glömmer är att den svenska flaggan består utav ett gult kors. Kristendomen har varit vår officiella statsreligion sedan Gustav Vasa genomdrev reformationen vid ståndsriksdagen i Västerås 1527.

Vi är ett kristet land enligt en 1000-årig tradition, från och med när Olof Skötkonung lät sig döpas utav en engelsk missionär på 900-talet.

Traditioner står över snabbt uppdiktade trender, enligt den konservativa idén. Islam, feminism och HBTQ-fenomen är nyuppkomna i vårt tusenåriga kungarike, som dessutom existerat långt innan dess och byggt sin styrka på bondförnuft och statskyrkan. Idériktningar som inte härrör ifrån denna svenska stamtavla bör inte acceptera att bli kritiserade och förringade i vårt Sverige.

Mitt budskap till det svenska folket är: Fortsätt markera mot mångkulturen tills dess att svenska värderingar återigen blir hegemoni.

Sverige är ett nordiskt land med en kristen kyrka och en 1000-årig monarki. Nu vill riksdagen tvinga in oss i en Nato-allians som kan styras av en sultanliknande figur i Ankara.

Jag kan inte bry mig mindre om islam växer och gror i delar av världen där religionen har växt fram organiskt. Islamkritik i Sverige blir en markering mot hela det internationella samfundet, genom att poängtera att utländska och nyuppkomna intressen inte hör hemma i Sverige.

Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan förstår det inte själv men han är den svenska nationalkonservatismens nyttigaste idiot just nu. Han förtydligar för svensken ute i stugorna att allt fler främmande intressen försöker sätta klorna i vårt fosterland.

Det konservative statsrådet (justitieminister) och historieprofessor K. G. Westman argumenterade under andra världskriget för att Sverige skulle bli en stark och sammanhållen nation att vi skulle kunna försvara vår suveränitet mot utländska influenser, som exempelvis nationalsocialism och kommunism.

Idén om nationalismen växer sig starkare och nu får den återigen bränsle i och med att utländska intressen visar sitt sanna ansikte – de vill att svenskar ska tiga i sitt egna land. Svenskarna behöver slå tillbaka och utmana utländska och nyuppkomna intressen i Sverige, till fördel för vårt intresse och suveränitet som folk.Karl Gunnar Westman skrev i sin nu offentliga dagbok:

”En idé blir först en makt om den förenas med ett intresse”.

K.G Westmans dagboksanteckning

Om vi låter utländska religioner få mer fotfäste här blir de en allt större intressegrupp och maktfaktor. Vi behöver motarbeta mångkulturen, som inte hör hemma i Sverige, och Nato. Erdogan ger oss verktygen!


Ska svenska män och kvinnor dö för andra länders sak? Ska den svenska arméns begränsade resurser läggas på konflikten i Ukraina som, av allt att döma, handlar om ett sviket Minskavtal – en dispyt som inte berör oss? Det hade förstås varit ett alternativ om Sverige kunde ackumulera samarbeten som var fördelaktiga för vår försvarspolitik. Vi har emellertid fler geopolitiska intressen av snarlik karaktär att hitta här i norden än i en global allians.

Kristerssons regering behöver sluta engagera sig i och bli del av arbetet för att förhindra bomber i Kiev när den inte ens kan förhindra bomberna i Rosengård och Farsta. Polisen var här om veckan helt tagna på sängen när oskyldiga skadades och mördades vid ett skottdrama i Farsta.

Börja med att städa upp förorternas knarkkarteller och gruppvåldtäkterna vid Malmös lekparker. Klankrigen i Afrika och den tilltagande oron på Balken angår oss inte. Därför är det bra att vi markerar att omvärldens problem, ideologier och religioner inte hör hemma här i Sverige.

Vi behöver göra kampen för ett traditionsbundet Sverige, fritt från feminism, mångkultur och Pride, till ett starkt intresse, så att vi kan bygga en allt starkare intressegrupp, konservativa svenskar, som samlas kring den anrika idén om en kristen stat i norden. Om vi samlar ett stort intresse så blir vi, med hänvisning till K. G. Westmans citat, en maktfaktor.

Låt dem storma vår ambassad i Bagdad. Vi kan gott och väl avveckla våra ambassader i den muslimska värden om det är vad som krävs för att våga konsolidera vår nordiska styrka och stå upp för våra egna intressen på våra egna förfäders jord.

Ledarskribent Izabella Jarvandi