Prenumerera
Prenumerera

KD- och SD-väljare kritiska till klimatmålen

Svenskarna har en en positiv inställning till reduktionsplikten och diverse klimatmål. Samtidigt sticker KD- och SD-väljare som ut i Aftonbladet/Demoskops senaste undersökning.

Två av tre svenskar tycker att det är viktigt att Sverige når de klimatmål som avsatts inför 2030. Samtidigt tycker 30 procent av KD:s väljare att det inte är viktigt och detsamma gäller 32 procent av SD:s väljare.– Inom KD pratar man om att det blir en stor börda för de som är beroende av bil och just det skiljer sig inte så mycket från hur moderata väljare resonerar. Det finns en tanke om att alla sätt att sänka bensin- och dieselkostnader är bra bland KD-, säger Demoskops consultant Pelle Ahlin Olofsson.

– SD-väljare är lite mer ifrågasättande i högre grad. Det finns en större skepsis mot att det skulle vara en klimatkris och därför uppfattar man åtgärder som reduktionsplikten enbart som negativt om det leder till högre bränslepriser. De tycker också att det är orimligt att vi i Sverige går i bräschen i EU och i världen när vi är ett så litet land.