Prenumerera
Prenumerera
© Public Domain, Swedbank startade som en del av sparbanksrörelsen som gav uttryck för en bankverksamhet inom ramen för de cooperativa ekonomins principer, utan ägare med kunden i fokus.

Swedbank höjer bolåneräntor

Swedbank höjer tremånadersräntan med 0,3 procentenheter, skriver banken på sin hemsida.Swedbank går nu ut med att de höjer sin listränta på bolån med tre månaders bindningstid med 0,3 procent till hela 5,44 procent. Banken är inte först ut med att ta steget för att höja tremånadersräntan – andra storbanker har nyligen tagit liknande beslut.

SEB höjde sina bolåneräntor efter riksbankens senaste beslut om att höja styrräntan. Swedbank väljer dock att sänka sin tvåårsränta med 0,05 procentenheter till 4,74. Femårsräntan sänks även till 4,34 procent.