Prenumerera
Prenumerera
https://sv.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6_stad_(stadskommun)#/media/Fil:Jorchr-Malm%C3%B6_r%C3%A5dhus.jpg

Korruption i romska föreningar stoppar miljonbidrag

Dagens Nyheter har granskat två romska föreningar med kopplingar till den kända aktivisten Erland Kaldaras Nikolizsson och upptäckt oegentligheter i bokföringen. Tillsammans har föreningarna fått ta emot 100 miljoner i bidrag sedan 2010, en stor del av bidragen har gått till att stötta projekt kring romsk historia eller hälsa.

Efter att Dagens Nyheter granskat och upptäckt många felaktigheter i bokföring har flera myndigheter stoppat utbetalningen av bidrag till föreningen, Romska kulturcentret i Malmö, skriver Omni.

Historien började redan 2021 med en polisutredning mot polisutredning mot aktivisten Erland Kaldaras Nikolizsson, känd romsk företrädare, medlem i regeringens romska referensgrupp och företrädare för föreningarna.Polisutredningen ledde inte till något åtal men fick statens kulturråd att inleda en granskning av Romska kulturcentret, rapporterar SVT. Granskningen påvisade flera brister, bland annat har föreningen betalat ut 1,1 miljoner till andra föreningar med kopplingar till Erland Kaldaras Nikolizsson eller hans närstående – utan att det bokförs.

– Det är allvarligt. Vi måste kunna säkerställa att de bidrag vi betalar ut används på ett korrekt sätt, säger Lotta Brilioth Biörnstad på Kulturrådet.

– Just nu står de två föreningarna under en större granskning av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som har svårt att se en bra motivering till kostnader för hotell, bio och restaurangbesök.

– Vi har redan nu stoppat två av projekten i Romska ungdomsförbundet, eftersom vi kan konstatera släktskapsjäv och brister i bokföringen, säger Marie Pettersson Hallberg, avdelningschef på MUCF.