Prenumerera
Prenumerera
@ Per Anders Grunnan

Kyrkoherde Per-Anders Grunnan: ”Till slut tröttnade Gud”

Krönika: Kan det vara så att det får politiska följder av att svenskarna övergett kristen tro och dess värderingar?

Kan det vara så att Gud t ex ser att vi svenskar aborterar 40 000 av våra egna barn i strid med femte budet: Du ska inte döda!

Till slut tröttnade Gud och ville fostra oss genom att förstocka våra makthavares huvuden så att de öppnade en störtflod av invandrande muslimer som redan nu svält till en majoritet i vissa landsändar och stadsdelar. Nu står vi här med 850 istället för 50 årliga överfallsvåldtäkter, samt en växande befolkning som lever på bidrag. Nu säger rikspolischefen att det är 30 000 personer som har med skjutningar och sprängningar att göra, medan SVT önskar Ramadan mubarak!Om vi ska få Gud att stoppa denna straffdom över landet behöver vi i större antal återvända till våra fäders kristna tro. Annars blir vi nog bara en minoritet i vårt eget land precis som många andra länder; Persien, Libanon, Nordafrika etc.

Hindren för att rädda Sverige är så stora att bara ett Guds under kan i grunden åstadkomma en befrielse. Men det kommer bara ske om vi liksom israeliterna i fångenskapen i Babylon vände om och dyrkade Herren istället för diverse avgudar (avgud är allt som är viktigare för en människa än hennes Skapare).

Ateismen ger bara tillfällig lindring i kampen mot islam. Man kan inte ersätta något med ingenting. Det rinner bara ut i sanden och klanerna kör över den svenska nationen genom sin blotta exponentiella tillväxt. Redan sedan några år tillbaka är cirka hälften av alla mödrar på BB sådana som inte äter gris!