Prenumerera
Prenumerera
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hogsta_domstolen_Stockholm.jpg#/media/Fil:Hogsta_domstolen_Stockholm.jpg

HD friar utesluten SD-politiker från hets mot folkgrupp

Den tidigare SD-politikern Bertil Malmgren har friats från ett åtal om hets mot folkgrupp, rapporterar DN. Malmgren åtalades den 1 juni 2021 i samband med en kommentar vid ett möte i Sörmlands regionfullmäktige. Kommentaren gjordes i april samma år om att personer från Sydsudan har lägre IQ än andra personer.

”Befolkningen där är bland de folkslag som har lägst intelligens i hela världen”, sa Bertil Malmgren, dåvarande gruppledare för SD Trosa.

Tingsrätten och hovrätten dömde honom för hets mot folkgrupp och gav honom dagsböter på totalt 24 000 kronor. Han uteslöts även från partiet.När domen överklagades till Högsta domstolen kom han däremot att frias.

”Högsta domstolen slår fast att det finns endast ett litet utrymme för att anse att uttalanden som görs inom ramen för en politisk församling är straffbara. Det bör närmast komma i fråga vid uttalanden med ett särskilt kränkande innehåll och som tydligt går utöver vad som är acceptabelt vid politiska diskussioner”, meddelar Högsta domstolen i ett pressmeddelande.

Justitierådet Cecilia Renfors menar att någonting som har vägt tungt i beslutet om att fria Bertil Malmgren är en fri och öppen debatt.