Prenumerera
Prenumerera
Av Banja-Frans Mulder, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58935508
Av Banja-Frans Mulder, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58935508

Stockholm: Pågående upphandling om ammunition till Ukraina

Svenska Morgonbladet har tidigare rapporterat om det EU-möte som påbörjades under tisdagen den 7 mars och fortsätter under dagen därpå. Den som tar emot EU:s försvarsministrar blir Sveriges egen försvarsminister Pål Jonson.Det informella mötet består av tre sessioner, skriver regeringskansliet på sin hemsida. Den första är EU:s militära stöd till Ukraina, därefter är det aktuella frågor och arbetslunch på agendan. Lunchen kommer att ske tillsammans med FN:s undergeneralsekreterare för fredsinsatser, Jean-Pierre Lacroix, och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Enligt uppgifterna är det framförallt det militära stödet till Ukraina som kommer att stå i fokus. Ministrarna kommer att diskutera upphandlingar av artilleriammunition till stöd för landet.