Prenumerera
Prenumerera
Av Frankie Fouganthin - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=122878057

Izabella Jarvandi: Alternativ för Sveriges växer – En blåslampa för SD och M

Ledarredaktionen: Det nationalkonservativa partiet Alternativ för Sverige är större än någonsin! Med sina 3 400 medlemmar vid slutet av valåret 2022 blir partiet ett uttryck för ett växande fenomen – att svenskarna börjar tröttna på etablissemanget. För partiet har medlemmässigt växt med 25 procent.

I ett litet land som Sverige har stora förändringar ägt rum under några få decennier. Somliga vill kalla AfS för ett extremistparti…men sanningen är att det är den postmoderna utvecklingen i västvärlden och i Sverige i synnerhet, gällande mångkultur, migration och feminism, som är radikalt och avvikande i jämförelse med näst intill varenda civilisation som någonsin existerat innan vår.

Vi har visserligen fått bevittna ett blått regeringsskifte med stöd av Sverigedemokraterna. Men Kristersson är definitivt ingen högerledare som Yngve Holmberg eller Jarl Hjalmarson, vilka bara försvarade det heterosexuella äktenskapet och ville bevara en stark statskyrka, frågar som AfS-ledaren Gustav Kasselstrand drev vid kyrkovalet 2021. Det är således av allt att döma en ljusblå regeringen vi har idag. Men det är ett första steg ifrån det röda.

Men skjutningarna sker i alla fall och parallellsamhällena frodas mer än någonsin. Det finns ingenting som tyder på att den SD-stödda regeringen kommer lyckas stävja detta.

AfS-ledaren Gustav Kasselstrand ska sagt nått i stilen med att ingen polisinsats i världen kommer hjälpa så länge vi inte återvandrar stora delar av problemen som invandrat i flera decennier. Tvångsåtervandring av stora grupper i utanförskap är dock ingen SD kräver kräva av regeringen. Tidöavtalet framhåller enbart symptomlindring, såsom högre straff och utvisning av ett fåtal grovt kriminella invandrare. Men detta är inte ens toppen på mångkulturens isberg.

När ett invandrargäng förnedrar nationens barn och vården skickar hem cancerpatienter för att sedan låta mammor föda barn i korridoren på de svenska sjukhuset kan ingen människa med integritet vara tyst längre.

Eftersom att stora delar av AfS är uppbyggt av ett Sverigedemokratiskt missnöje kan vi förutsätta att åtminstone en del av partiets tillväxt beror på just ett missnöje gentemot riksdagspartierna till ”höger” – någonting som kommer fortsätta om inte till och med tillta. Dels har ett stort antal vallöften brutits helt – inte minst gällande sänkning av alla de skatter vi betalar i det “socialistiska paradiset” Sverige – som försörjer stora subgrupper som inte ens kan språket eller vill jobba. SD talar bara om högre krav istället för att helt enkelt återvandra hela utanförskapet och således belastningen. Om invandrargrupperingar ska kunna assimileras behöver de vara små – då skulle 1 miljon återvandra hem per omgående. För SD har i sin tur glömt att de kom in i riksdagen men krav om att invandrare helt ska assimileras till den svenska kulturen, idag har de glömt det begreppet bakom kompromissen integration, dvs en sammansmältning av den svenska och den invandrare kulturen.Svenska medborgare har blivit nekade vård och hemskickade, får sina brottsfall placerade i ändlösa högar och hushåll känner av skenande inflation som drivs på av en misslyckad energikris. Regeringen har inte ens tagit beslut om att bygga ny kärnkraft. Finns ingen grundlag som hindrar för att ta ett sådant beslut utan utredning. Beslut om ny kärnkraft ha fixats för flera månader sedan.

Ett land som Sverige, där resurserna nu blir allt mer knappa, ska dessutom betala medlemsavgift till inte bara EU, men även till Nato om regeringen får sin vilja igenom. Inget riksdagsparti vill lämna EU. Men det vill AfS, som även motsätter sig ett Natomedlemskap som skulle innebära att vi svenskar blandades in i massvis av krig och konflikter – helt i onödan.

För hundra år sedan, när Moderaterna kallades för Allmänna Valmansförbundet, var de tydliga med att upphöja den svenska självförsörjningen och en hög grad av politisk och militär isolationism – tankar som succesivt växt fram efter freden i Fredrikshamn år 1809, efter ett blodigt Finskt krig mot Ryssland . Kristersson har glömt att hans parti delvis växt fram från politiska fraktioner under 1800-talet som framhöll denna klassiska tanke om nationell suveränitet.

Tillsammans med drömmen om svensk självständighet från EU och andra överstatliga organisationer blir även återvandringsfrågan det som gjort AfS unika ifrån de andra så kallade konservativa partierna.

Trots att Alternativ för Sverige kan komma att sno avgörande röster från de invandringskritiska Sverigedemokraterna i valet kan behovet av påtryckningar utanför riksdagen vara minst lika avgörande. Ett parti som AfS kan även knycka röster från Moderaterna som har en äldre del av sin väljarkår som minns när partiet var för kärnfamilj och leddes av en Bo Lundgren som aldrig gick på pride – dessa väljare kan överge regeringen för ett trovärdigt alternativ som främjar inhemskt barnafödande och massåtervandring. Detta öppnar upp för två saker…att AfS tar sig in i riksdagen samt att SD och M blir allt mer benägna att avvika ifrån en lightversion av nationalkonservatism.

Vårt land och vår kultur kan bara överleva om en mer klassisk form av nationalkonservatism kan få regera.

Izabella Jarvandi