Prenumerera
Prenumerera
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Uppsala_Akademiska_sjukhuset.jpg/800px-Uppsala_Akademiska_sjukhuset.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Uppsala_Akademiska_sjukhuset.jpg/800px-Uppsala_Akademiska_sjukhuset.jpg

IVO: Akuta vården farlig

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är djupt oroade över hur den akuta vården ser ut runtom i Sverige. De vittnar om patienter som ligger i sin egen avföring, patienter som inte får mat och blir hemskickade med blodförgiftning. Enligt IVO:s senaste pressmeddelande kan alltså inte patienternas säkerhet garanteras då de är i händerna på den akuta vården. Problemen har inte bara uppstått, utan blivit värre, trots att inspektionen varnat regionerna flertalet gånger.Analysen är gjord efter en granskning av 27 akutsjukus runtom i landet. Under torsdagen när den presenterades visade det sig resultaten var ytterst anmärkningsvärda. Tack vare personalbrist har samtliga regioner i landet brist på vårdplatser på akutsjukhusen. Enligt granskningen har hälften av alla mottagningar inte möjlighet att ge patienter varken läkemedel eller mat och dryck i den omfattningen som behövs.

Patienter som kommer till en akutmottagning tillsätts en färg i systemet – röda och orangea personer behöver få vård mer akut, men ofta får även de patienterna vänta i minst en timme. IVO betonar emellertid att problemen inte är personalens fel, utan ledningens. Alla de granskade sjukhusen kritiseras av inspektionen och i några av fallen kommer de att beläggas med viten. Detta gäller bland annat Akademiska sjukhuset, Sundsvalls sjukhus, Sundebys sjukhus och Centrallasarettet i Växjö.