Prenumerera
Prenumerera
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frederik_de_Klerk_with_Nelson_Mandela_-_World_Economic_Forum_Annual_Meeting_Davos_1992.jpg#/media/Fil:Frederik_de_Klerk_with_Nelson_Mandela_-_World_Economic_Forum_Annual_Meeting_Davos_1992.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frederik_de_Klerk_with_Nelson_Mandela_-_World_Economic_Forum_Annual_Meeting_Davos_1992.jpg#/media/Fil:Frederik_de_Klerk_with_Nelson_Mandela_-_World_Economic_Forum_Annual_Meeting_Davos_1992.jpg

Årets WEF-möte i Davos

Årets möte med World Economic Forum äger som vanligt rum i Davos. I år blir dessutom fyra kulturella ledare hedrade för sitt arbete gällande klimatfrågor, matsäkerhet, mental hälsa och utveckling, kan WEF meddela på sin hemsida. Evenemanget börjar under tisdagen och slutar på fredagen, och ledare från hela världen kommer att delta.Några av de ämnen WEF lyfter på sin hemsida i artiklar inför mötet är COVID-19 och konflikten i Ukraina. Mötet är det 53:e som hålls i syfte att navigera kriser runtom i världen. Rent konkret kommer de, under mötet, att diskutera energi- och matkrisen runtom i världen och nya system för klimat- och energi. Inflationen som sköljt över stora delar av världen står också på agendan tillsammans med nya system för infrastruktur och handel. Teknologin inom privat sektor, sociala svårigheter på arbetsmarknaden och ”de rådande geopolitiska riskerna i samband med ett nytt system för dialoger och kooperationer i en multipolär värld”.