Prenumerera
Prenumerera
Von Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen - Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54559487
Von Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen - Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54559487

Fortfarande hög inflationstakt i Sverige – 10 procent

I december 2022 låg inflationstakten, enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), på 10,2 procent. I november låg siffrorna på 9,5 procent vilket innebar en uppgång på 1,9 procent. Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB poängterar att elpriserna steg kraftig i samband med den perioden.

Vidare förklarar SCB hur stigande räntekostnader har bidragit med 2,3 procent, elpriserna har bidragit med 28,8 procent och livsmedelspriserna med 18,6. Inflationstakten exklusive energi steg även från 8,0 till 8,4 procent mellan november och december.

”Livsmedelspriserna har ökat 13 månader i rad och i december uppgick prisökningen till 0,9 procent. Kläder hade en säsongsnormal prisökning på ungefär två procent. Prisuppgångar noterades även inom rekreation och kultur samt inventarier och hushållsutrustning”, skriver SCB i sitt pressmeddelande.