Prenumerera
Prenumerera
Högsta domstolen - sexualbrott - straffrabatt
Av Tage Olsin - Eget arbete, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112233

HD sätter prejudikat om straffrabatt för angiveri mot andra kriminella

Högsta domstolen har i dag meddelat dom i ett mål som handlar om straffrabatt till två unga knarklangare som kommit med uppgifter som resulterat i att deras egna brott klarats upp. De fick två års straffrabatt var för att de skildrat sin egna brottslighet, vilket bland annat inneburit att deras kumpaner åkte fast.

De två unga männen gick till polisen och berättade att de under en period sålt knark och att de nu fruktade för sina liv och det var på den vägen som allting utvecklades. Narkotikaförsäljningen som då uppdagades var inte tidigare känd av polisen. Därav straffrabatten.Tingsrätten och Hovrätten gav männen sänkta straff men de överklagade och tyckte att straffrabatten borde varit större och fick nu gehör från HD.

Högsta domstolen markerar via dagens dom att männens berättelser inneburit att grova brott kunnat klaras upp. ”Med hänsyn till graden av medverkan och till brottslighetens straffvärde bör straffet för var och en av dem sänkas med två år”, skriver domstolen.