Prenumerera
Prenumerera

Krönikör Erika Stensson: Framtidens hopp är barnen

Ett lands framtid och hopp vilar på barnen. De är ljuset, framtiden och längtan efter livet självt. En barnlös individ förvägrar sig själv den djupaste formen av kärlek, den mellan barn och förälder, och ett land utan vilja att skaffa barn är ett döende land utan framtid.

Under flera decennier propagerade Sverige för att den inhemska befolkningen skulle vänta med att skaffa barn till individens utbildning ekonomi och framtid var säkrad vilket har skapat en situation där en stor del av befolkningen blivit utan barn. Det har i sin tur skapat trötta och deprimerade individer som har svårt att se till någon annans behov förutom sina egna.

Situation ser liknande ut i hela Europa. Europa och Sverige har löst detta genom en stor invandring från utomeuropeiska länder men den psykiska ohälsan och oviljan att ta hand om och försvara sig själva kvarstår bland den etniska befolkningen. Bland Europas ledare är det ytterst få som har barn. Det är ingen slump tror jag. Det är b la därför vi ser att vara styrande inte tar krafttag med att försvara de västerländska idealen och vår kultur.

Och den ofrivilliga barnlösheten är ett stort problem bland sena 60- talister, hela 70- talistgenerationen och bland tidiga 80- talister. Det handlar i huvudsak inte om medfödda svårigheter att bli gravida, nej det handlar istället om att kvinnor i tre decennier blivit uppmuntrade av samhället att vänta med att skaffa barn (utan hänsyn till sin fertilitet) och att prioritera andra saker i livet. Även män i dessa generationer är drabbade då också de uppfostrades till att se negativt på barnskaffandet (dock har de lite lättare då de biologiskt kan skaffa barn längre än vad kvinnor kan).Samhället har sedan sjuttiotalet informerat flitigt om abort men sagt mycket lite om hur kvinnors fertilitet fungerar. Därav tror många kvinnor ( och män) på fullt allvar att de är fertila upp i femtioårsåldern vilket kan vara möjligt men är mycket svårt för de allra flesta.

Det har tyvärr gått så långt att många kvinnor när de väl försöker att bli gravida inte längre är fertila. Och det har i sin tur skapat en marknad för insemination och äggdonation som ruinerar många kvinnor då restriktionerna för IVF är extremt hårda i Sverige och många tvingas då göra det utomlands.

Ofrivillig barnlöshet är en stor orsak till den växande psykisk ohälsan bland kvinnor och män i Sverige och Europa och kostar samhället pengar. Låt oss därför uppmuntra unga människor att skaffa barn av lust och glädje till livet och för vår och samhällets överlevnad

Skribent Erika Stensson