Prenumerera
Prenumerera
Copyright: Göeborgs stad
Axel Josefsson

Moderaterna Göteborg: ”Väldigt populistiskt” att frysa politikerlönerna

En het debatt mellan kommunpolitikerna i Göteborg har uppstått. Kommunen styrs idag av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartier som vill frysa politikernas löner, något som skulle leda till att kommunen sparade cirka en halv miljon kronor om året. Vänsterpartiet går så långt som att säga att de inte bara skulle vilja frysa arvodena som ligger på mellan 70 000 och 91 000 kr, utan att de vill se en markant sänkning av dem.Detta upprör Moderaternas gruppledare Axel Josefsson som i ett uttalande i Göteborgsposten kallar förslaget för ”väldigt populistiskt”.

Han anser inte att politikernas löner bör sänkas och anser att dessa ska vara i paritet med det ansvar som en politiker i ledande befattning i en kommun har. Han är även skeptiskt till att lönerna ska frysas. Han oroar sig sänker på att värdet av hans egna arvode till viss del kommer ätas upp av inflationen.