Prenumerera
Prenumerera

Cementa får förnyat tillstånd

Cementa får förnyat tillstånd från mark- och miljödomstolen. De får därmediu fyra år till bryta kalk i Slite på Gotland. Beskedet kom idag och lyfts fram i ett pressmeddelande ifrån Cementa.

– Cementa har redovisat ett tillräckligt underlag för den prövning som mark- och miljödomstolen ska göra, och det underlaget visar att fortsatt grundvattenbortledning under fyra års tid inte kommer att skada livsmiljöerna i Natura 2000-områdena och inte heller äventyra dricksvattenförsörjningen, säger rättens ordförande rådmannen Karin Röckert i ett uttalande från mark- och miljödomstolen.Domen gäller från och med idag, även om beslutet överklagas.

Aktörer inom byggsektorn har gett uttryck för lättnad under dagen via ekonomimedia.