Prenumerera
Prenumerera
@ Per Anders Grunnan

Kyrkoherde Per-Anders Grunnan: Evangelium till en besviken nationalist

Krönika: Genom Fb har jag genom åren bevittnat många inlägg som är frustrerade över hur landet ödeläggs. I de allra flesta fall riktas kritiken mot politiker och media. Och det är inget fel med det, men på förekommen anledning vill jag fördjupa perspektivet. Vi i Sverige har dock inte samma folk som för ett antal decennier sedan.

Vi svenskar borde kallas till självprövning. Om vi årligen aborterar 40 000 av våra egna barn, med vilken rätt kan vi då klaga på att vi med tiden blir minoritet i vårt eget land?

Om vi inte lärt våra barn i hemmet och skolan att respektera Gud och föräldrarna som gett oss livet, att vara tacksamma för våra fäders slit och därmed våra egna livsförutsättningar, om vi inte längre självklart gör rätt för oss i skola, på arbete eller i förhållande till våra hyresvärdar osv, om vi inte kan skilja på mitt och ditt, om vi inte kan avstå från baktal och spridande av rykten om vår broder, om vi är avundsjuka på varandra osv – varför skulle då Gud eller universum eller Oden eller vad vi nu än tror på vilja att vi består som nation.

Som kristen ber jag att Gud ska förbarma sig över mig och över mina älskade landsmän, ge oss en ny chans att ”reboota” vår hårddisk, rensa ut all socialistisk och ateistisk skadlig ⚠️ infektion och börja om på nytt. Vårt svenska folk – har skapats av Herren genom hans försyn i historien. Han har gjort stora ting genom detta folk och hans välsignelser över oss kan vi i viss mån fortfarande njuta av, men vi ser att det gudomliga beskyddet och gynnandet börjar klinga av i takt med att våra gamla som bett för oss som folk på ålderdomshemmen dött och hedningar flyttat in i landet istället, samtidigt som vi själva i praktiken föraktar både Gud, Bibeln, fäderna och fosterlandet. Kvar är bara jag, jag jag. Och sådana egoister kommer aldrig att kunna stå för sitt land och folk.

Så låt oss vara konstruktiva istället för att kanabalisera på varandra i olika sammanhang. Låt oss återvända till kärnvärdena som en gång byggde vår nation.

Låt oss ödmjukt erkänna var vi gått fel, börja söka våra kristna rötter (inte pk-kyrkans villfarelser) i Bibeln och den gamla svenska lutherdomen (lyssna t ex på predikan varje söndag på fb: Bohuslän-Dals pastorat) och söka identifiera det i vår etnicitets historia som gjort oss starka: villighet att ta strid om det gällt sanningen, villighet att arbeta för att inte dö till vintern, noggrannhet i hantverket för att inte genera min familj och min chef som ger mig mitt levebröd, laglydnad även när ingen ser, tränad förmåga till strid för att skydda inte för att hävda sig själv, villighet att lära osv.

Vi fick Kristus först i vår lag för 1000 år sedan. Socialisterna tog bort honom, men han har inte varit borta 100 år ännu. Bara 49, sedan Palmes nya grundlag.

Vi behöver en ny gryning för Sverige, men den behöver börja i folkets hjärtan först!

Per-Anders Grunnan