Prenumerera
Prenumerera
Av Anders Lagerås - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14690310

Ny rättslig tolkning av sambolagen gällande viss bostadssituation

Sambolagen stiftades 2003 och reglerar vissa förmögenhetsförhållanden mellan sammanboende i Sverige. Lagrummet används för det mesta när samboförhållandet upphör, till exempel när en i paret flyttar eller dör.

Äktenskapen har fortfarande en viss juridisk särställning i Sverige men inte som för ett sekel sedan när den uråldriga kristna institutioner i praktiken var ett krav för en man och kvinna som ville bo ihop.

Om två sammanboende köper någonting i sitt äktenskapsliknande förhållande för gemensamt bruk är huvudregeln att båda parterna ska få dela på värdet av det inköpta vid en framtida separation.