Prenumerera
Prenumerera

SVT pekade ut barn i samband med antiryskt inslag

Det var under ett reportage med den rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige som SVT ville misstänkliggöra medlemmarna i kyrkan som potentiella ryska agenter. Under reportaget filmade man även ett barn – något som skapat kritik i mediakretsar.

Barnets pappa anmälde incidenten till Allmänhetens medieombudsman, MO, då han menar att SVT:s beskrivning av kyrkan var så pass felaktig. Det handlade nämligen inte bara om att man filmat hans barn, utan om att man dessutom översatte en bön som inleddes:

“Skänk oss styrka att besegra fienden och med hjälp av fredsvapen giv oss en oövervinnerlig seger och i evigheters evigheter, amen. Vi ber för vår fader, hans helighet patriark Kirill. Vi ber för vårt land…”SVT menar att man, i och med att man bad för sitt land och en “oövervinnerlig seger”, bad man för den ryska staten. Detat är beskrivning som församlingen sätter sig emot då de menar att landet i fråga är Sverige, och inte Ryssland samt att segern skulle handla om en kristen seger snarare än en rysk sådan.

I sin tur försvarar SVT sig genom att trycka på hur man fått tillstånd att filma de personer som stod nära kameran och att syftet var att ge en bild av miljön i kyrkan. Vidare valde man även att klippa bort bilderna på barnet. MO köper SVT:s förklaring och uppger att det finns ett stort allmänintresse för konflikten mellan Ukraina och Ryssland. Därav är reportaget alltså relevant, men att däremot peka ut ett barn som en del av en grupp som kritiseras i samband med reportaget är inte ett aceptabelt agerande, enligt MO.

Tillsammans med Mediernas etiknämnd gör man bedömningen att SVT brutit mot god publicistisk sed.
“Det finns inget intresse som motiverar en identifiering av hen. Barnets pappa har också anfört att barnet är helt emot kriget, att hen inte har bett för Kirill och att bönen därutöver har översatts på ett felaktigt sätt”, skriver de.