Prenumerera
Prenumerera

Izabella Jarvandi: Vår webbshopp säljer klassiska konstmotiv – Kulturförfallet måste motverkas

Kulturledare: Vi har länge fått höra att det inte finns någon svensk, eller kanske någon vit kultur överhuvudtaget. Sanningen är dock att för de allra flesta svenskar finns det en gigantisk kulturell skattkammare som bara väntar på att låsas upp. Jag talar såklart om det kulturarv som generation för generation får lära sig allt mindre om. I skolan och i den privata sfären tiger det svenska samhället sönder de svenska anornas fornstora dagar.

Bland ikea-möbler, postmodern arkitektur och polyester förglömmer de allra flesta bort det som en gång varit – historiens eko tillintetgörs av en postmodern materialism. Konst, klassisk arkitektur, litteratur och textilier – har tappat som position som civilisationens tonsättande tendens. Även de samhällsklasser vars familjer i generationer upprätthöll den klassiska attityden har förlorat sina positioner till kortsiktiga politiska agitatorer – ingenting är längre långsiktigt och för evigt fast.

Idag påstås konst och skönhet vara relativt, bara för att idéerna bakom estetiken är abstrakta. Så är inte fallet vill jag tydligt hävda som klassiskt konservativ.

Idag målas kultur ofta upp som någonting flummigt och till stor del definierat av trender. Den stereotypa artisten är inte direkt någon som har klassisk stil på sina kläder. Danserna vi ser är hypersexualiserade, låtarna handlar om droger, konsten föreställer ingenting och på teaterscenen står transor. Faktum kvarstår trots allt – den typen av konst som skapades förr – verklighetstrogna oljemålningar och moraliserande borgarklassteater, kan upplevas som ett minne blott. Men så är inte heller fallet, trots att finare kulturyttringar är kraftigt underrepresenterade lever de kvar…

Även om de skapare som bidrar till en politiskt korrekt kultur ofta finansieras av staten finns det kulturutövare som Markus Andersson som lyckats bevara den klassiska traditionen. Vi på Svenska Morgonbladet lyfter nu fram konstnären Markus Andersson, som vi gjort flertalet reportage om. Nu öppnar vi även upp en Webbshop i samverkan med honom.Det fanns nämligen en tid där staten och en traditionsinriktad överklass bevarade den klassiska kulturen genom att finansierade den. Kulturen sågs som någonting vackert som formade traditionell moral och tonsatte stämningen i framgångsrika civilisationerna. Det fanns ett estetiskt formspråk med regler och anor ifrån Franskklassicism, antiken och renässansen. Man ville skryta om, vara stolt över och visa upp de ideal, traditioner och de eviga sanningarna som bar får civilisationen framåt.

Nu låter jag lite som det flummiga vänster-etablissemang jag så hårt kritiserar, men vi måste våga bryta fler normer. Inte som i de konservativa normerna, för jag skulle inte säga att det är de som råder längre. Vi måste börja visa att det inte bara är flummiga hippies, som egentligen saknar känsla för färg och form, som kan vara kreativa. Att kreativitet kommer med en känsla för stil måste framhållas. Stil är någonting konsekvent, symmetriskt och kan läras ut vid traditionella konstskolor. Visst kan det finnas olika stilar, men det finns ett begränsat antal färger som passar med varandra.

Sinnesförvrängda socialliberaler har inte patent på kreativitet, för då är det inte konst, utan propaganda. Genom att skapa, skapa, skapa och till viss del köpa/finansiera tillbaka den kultur som en gång rådde kan vi vända stora delar av samhället till att bli mer konservativt och traditionalistiskt. För kultur spelar en stor roll i samhällsutvecklingen.

Låt oss ta tillbaka det svenska kulturarvet, inte bara genom forna målningar, utan genom nya. Genom att fortsätta på samma spår, och slutligen genom det uppenbara – att handla i Svenska Morgonbladets webbshop.

Butik – Svenska Morgonbladet – Vi säljer konst och en del andra saker, och levererar via post till dig!

Ledarskribent Izabella Nilsson Jarvandi