Prenumerera
Prenumerera

Fynd ifrån vedeltiden vid arkeologisk utgrävning

I den vendeltida gravhögen i Viby/Norrtuna i Västmanland har arkeologer nu funnit resterna av minst sju hus. Husen är mellan sex och 21 meter långa och ska vara från den tidiga järnåldern, enligt Arkeologernas hemsida. Vedeltiden sträcker sig 250 år mellan folkvandringstiden som kommer till sitt slut ca 550 e.kr. till när vikingatiden inleds 793 e.kr.Under gravhögen fann man även avfallsmaterial från en boplats, samt vad man förmodar är något slags metallhantverk från tidsepoken. Platsen ska nu bli en del av körbanan på E18, men ska alltid undersökas innan byggnation så att vi kan bevara historien om detta fantastiska kulturarv.