Prenumerera
Prenumerera

Räntechocken: Bostadsrättsföreningar kan få avgiftshöjningar nära på 40 procent

Ännu en konsekvens av Riksbankens senaste höjning av styrräntan med 0,75 procent får nu möta ljuset. Bostadsrättsföreningar med höga skulder tvingas troligtvis höja sina avgifter för att täcka upp för kostnadsposten räntekostnader.

Upplysningscentralen, UC, räknar med att 71% av hushållen som bor i bostadsrätter kommer att få avgiftshöjningar på mellan 5-20%, och att 5% av hushållen kommer att få möta en höjning av sina avgifter på hela 40%.“Bland yngre föreningar får hela 41 procent av hushållen räkna med höjda avgifter på minst 40%”, skriver UC på sin hemsida. Man menar även att om styrräntan höjs med ytterligare en procent, vilket inte verkar helt osannolikt, kommer så många som 46% av hushållen att få avgiftshöjningar på mellan 15-40%.

Den nuvarande utvecklingen drabbar med andra ord bostadsrättsföreningarna hårt, men vad framtiden håller återstår att se.

Äldre bostadsrättsföreningar har vanligtvis lägre skuldsättning än de bostadsrättsföreningar som bildats de senaste åren.