Prenumerera
Prenumerera

Skatten på ISK höjs

ISK-skatten på 0,375 procent gav småsparare som ägde aktier i börsnoterade aktiebolag betydligt lägre skatt. Nu höjs dock ISK-skatten rejält – till 0,88 procent.ISK-systemet infördes 2012 för att ge privatsparare samma möjligheter att få ner skatt på sparande som den mäktiga finanseliten har via med avancerade former av skatteplanering.

Moderaterna har länge försvarat just denna möjlighet. Det har varit en fråga som länge varit en hjärtefråga för nuvarande finansminister Elisabeth Svantesson (M).