Prenumerera
Prenumerera

Flera regioner på väg mot stora budgetunderskott 2023

Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner, flaggar för att många regioner är på väg mot underskott 2023, skriver SVT Nyheter.Minskade statsbidrag, pris- och löneökningar samt ökade pensionsavsättningar anstränger budgeten för regionerna. Wallenskog påstår dessutom att regeringens budgettillskott med 1, 8 miljarder inte räcker för att hantera regionernas skenande underskott.

– Det som hade behövts är att öka den generella budgetnivån med 10 miljarder. Då hade man fått lika mycket pengar och köpkraft som man hade år 2022, säger hon.