Prenumerera
Prenumerera

Svenska kraftnät: Pengar till framtida elprisstöd finns inte

Regering har sagt att elprisstödet som ska utbetalas kommer finansieras via de ökade kapacitetsintäkterna som myndigheten Svenska kraftnät dragit in. Idag kommer det slutliga utlåtande ifrån myndigheten gällande det finansieringsutrymme som de bedömer finns. De konstaterar att det inte kommer vara möjligt att finansiera elprisstöd under 2023. Det stöd som redan utlovats av regeringen täcker det finansieringsutrymme som myndigheten med säkerhet kan utlova.– Svenska kraftnät kan inte betala ut pengar som vi inte har, det vore inte ansvarsfullt. 2023 års inflöde av kapacitetsintäkter är mycket osäkert och vi kan till och med se att inflödet för slutet av 2022 inte följer prognoserna, säger Malin Stridh, chef för Svenska kraftnäts avdelning Elmarknad, via ett skriftligt utlåtande på myndighetens hemsida idag.