Prenumerera
Prenumerera
Av Ingen maskinläsbar skapare angavs. Lapplänning antaget (baserat på upphovsrättsanspråk). - Ingen maskinläsbar källa angavs. Eget arbete antaget (baserat på upphovsrättsanspråk)., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1703776

Regeringen: Finn stöd för att skapa 1 elprisområde – kan skada industrisatsningar i norr

Det börjar bli väldigt tydligt att Ulf Kristerssons regeringsunderlag vill ha ett enda elprisområde. SD står bakom denna reform av allt att döma. Detta skulle sprida elinflationen jämnare utöver landet. Den långsiktiga pristrenden uppåt skulle bli lite mindre brant för södra Sverige. Men samtidigt skulle Norrland då börja känna av de elpriser som ur ett trendperspektiv stiger.Stora svenska industrisatsningar som väntas ge många nya arbetstillfällen är på gång inom den norrländska industrin. Norrländska Handelskommaren flaggar nu för denna problematik och att ett gemensamt elområde skulle kunna skada den positiva utveckling som nu har anländ till den norrländska industrin, skriver Affärsvärlden.