Prenumerera
Prenumerera
Av Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77804961

Marinen expanderar med två nya förband

Den svenska marinen har som avsikt att efter nyåret skapa två nya krigsförband. Förbanden kommer placeras i Karlskrona och Haninge, enligt Försvarsmaktens hemsida.

”Från årsskiftet kommer marinen tillföras två nya krigsförband inom marin logistik. Förbanden kommer att upprättas vid Karlskrona och Haninge garnison och vara operativa från hösten 2023. Chefen för etableringsorganisationen berättar mer om det intensiva arbetet som redan pågår för fullt”, skriver Försvaret på hemsidan.

Tanken är att förbanden i slutet av oktober ska ha tillräckligt mycket utbildad personal och material för att vara insatsdugliga.

Logistiskförbanden som de kommer att röra sig om blir underställda cheferna för Marinbasen och Stockholms amfibieregemente.