Prenumerera
Prenumerera

Skatten på alkohol och tobak höjs både 2023 och 2024

Skatte på alkohol och tobak kommer att höjas kraftigt efter årsskiftet. Regeringen lägger fram detta som förslag i sin höstbudget som av allt att döma har stöd av riksdagsmajoriteten. M och SD var kritiska till detta höjningsförslag när S-regeringen planerade det med hänvisning till att det var bra för folkhälsan.

SD:s riksdagsledamot Eric Westroth yrkade på att avslå regeringens förslag när S-styrde landet. Han gjorde detta via en motion.”Givet de mycket höga skattenivåer som redan i dag råder på alkoholhaltiga drycker samt olika tobaksprodukter i Sverige framstår propositionens föreslagna justeringar som en obefogad ekonomisk-politisk prioritering. Skattehöjningarna är särskilt olyckliga i ett läge då Sveriges hushåll redan pressas av kraftigt ökande kostnader – varav många just beror på effekterna av regeringens ogenomtänkta skattepolitik”, skriver han i motionstexten.

Men budgeten talar nu sitt tydliga språk. Skattehöjningen på öl, vin, sprit, cigaretter, snus och annan tobak blir av. Skatten kommer höjas på dessa produkter både 2003 och 2024. Höjningen på den alkoholhaltiga drycken hamnar på 5 procent medan höjningen på tobaken blir 3 procent.