Prenumerera
Prenumerera
By EskoG-67 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42526217

Regeringen drar tillbaka förslag om ”demokrativillkor” för statliga föreningsbidrag

Magdalena Anderssons regering lade i augusti fram ett förslag om att dra in statliga bidrag till exempelvis religiösa samfund med koppling till extremism samt för samfund med ideologisk och våldbejakande värdegrund. Ett ”demokrativillkor” skulle uppnås i värdegrunden för att föreningar i det civila samhället och trossamfund skulle kunna få statliga bidrag. Tanken var att offentliga medel efter regeländringen inte skulle kunna gå till anti-demokratiska krafter och våldsbejakande extremister. Men den nya regeringen väljer att dra tillbaka förslag, förklarar socialminister Jakob Forssmed (KD).— Det är den förra regeringens proposition. Det har funnits invändningar mot den från olika håll. Regeringen drar tillbaka den i syfte att bereda frågan ytterligare, säger socialminister Jakob Forssmed till TT.