Prenumerera
Prenumerera

Åkesson tror inte riktigt på klimatkrisen

FN:s generalsekreterare påstår att världen står i brand och att det pågår en klimatkris. Men flera sverigedemokrater håller inte med, enligt en enkät som SVT Nyheter nyligen gjort.

– Jag vet inte var i FN:s klimatpanels olika skrifter som man säger att vi här och nu befinner oss i en klimatkris, jag har inte sett det, säger Jimmie Åkesson partiledare till SVT.

Också SD:s riksdagsledamot Elsa Widding (Civilingenjör från Chalmers i väg och vattenbyggnad med mångårig erfarenhet av att ha arbetat med elkraft) anser att det inte finns vetenskapliga belägg för att det pågår en klimatkris.

I enkäten som SVT nyheter skickat ut till alla riksdagsledamöter ställs bland annat frågan ” FN:s generalsekreterare sägs att världen står i brand och att det pågår en klimatkris. Håller du med om det påståendet?”

Av de 108 ledamöter som svarat håller de flesta delvis eller helt med FN-chefen. Undantaget är 6 Sverigedemokrater som svarar att de ” inte alls håller med” eller ”delvis inte håller med”. Det är bara åtta av SD:s 73 ledarmöten som svarat. Även SD:s partiledare Jimmie Åkesson är skeptisk till att vi befinner oss i en klimatkris.– Jag har inte sett något vetenskapligt stöd för att det är så här och nu, säger han. Enligt Åkesson råder det dock ingen tvekan om att klimatförändringarna är på väg att ske och att man måste göra allt man kan för att begränsa dem men han beskriver klimatet som en ny ”religion”. Det påminner ju väldigt mycket om hur invandringsdebatten lät för ett antal år sedan, menar SD:s partiledare.

Man får inte ifrågasätta eller anlägga andra perspektiv för då kallas man klimatförnekare, konstaterar han även.

Markuu Rummukainen professor i klimatologi vid Lunds universitet och Sveriges representant för FN:s klimatpanel i IPCC har en annan uppfattning.

– Vi har på oss en tilltagande klimatförändring. Allt fler och alltmer drabbas av dess konsekvenser, och det är bråttom med åtgärder. I den meningen är vi inne i en klimatkris, både i världen och här i Sverige, säger han till SVT.

Rummunkainen hävdar också att man inte kan tolka IPCC:s rapporter på något annat sätt än vad han gör. Dock menar han att man kan tolka kris på fler än ett sätt

– Det beror på mer på vad man menar med ordet kris, om man menar kris som en plötslig händelse. Klimatfrågan har byggt upp under en lång tid och behöver hanteras både i närtid och långsiktigt säger Markku Rammunkainen till SVT.