Prenumerera
Prenumerera

Hovrätten prövar fallet – Transportarbetaren som Uteslöts ur facket för uppdrag hos SD

En medlem i fackförbundet Transport uteslöts ur förbundet på grund av sitt engagemang i Sverigedemokraterna. Svea hovrätt ska bedöma tvisten. Yrkesförare, Mats Fredlund, uteslöts ur Svenska Transsportförbundet i mars 2019, efter att ha valts in för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Kiruna vid kommunvalet 2018. Då Fredlund anser att uteslutningen saknat giltig grund överklagade han beslutet. I mars förra året slog Stockholms tingsrätt fast att förbundet inte haft stöd i sina stadgar för uteslutningen. Transport ska i kommande rättegång åter försöka visa att de har det då en enig förbundsstyrelse kom överens om att överklaga tingsrättens dom.

”Endast i diktaturer tar sig staten rätt att gripa in i en ideell förenings inre angelägenheter” står det i förbundets överklagan till hovrätten. Även Mats Fredlund har överklagat till högre instans, gällande skadeståndsnivån. I tingsrätten vann han tvisten men fick inget gehör för de 100 000 kronor han yrkade på som skadestånd för uteslutningen.

I dagarna hålls huvudförhandlingen i hovrätten.

– Det måste vara en förenings självklara rätt att tolka sina egna stadgar, oavsett om de rör en fackförening eller en ideell organisation av annat slag. Det är hur som helst inte statens sak att avgöra, och jag tror att få vill hamna i ett sådant samhälle, säger Lars Mikaelsson, Transports förbundssekreterare och vice ordförande till tidningen Transportarbetare.Mikaelsson framhåller att förbundets hållning vilar på demokratiska fattade beslut, tagna på kongressen som ett uttryck för medlemmarnas vilja. Hållningen står fast: Politiskt aktiva personer som motarbetar fackets grundvärderingar kan inte vara kvar som medlemmar. Det är heller ingen lösning att som vissa andra LO-fack gjort att enbart stoppa Sverigedemokrater med politiska förtroendeuppdrag menar Transports förbundssekreterare. Det leder till ett A och B-lag bland medlemmarna och inom Transport ska alla som är med också ha möjlighet att väljas till fackliga uppdrag, säger Mikaelsson med eftertryck.

– Vår hållning gäller ju inte bara aktiva Sverigedemokrater utan alla som arbetar politiskt för olika extrema organisationer. Idag är det väl så att de flesta finns på högerkanten, förr var det på vänsterkanten, säger han därpå till tidningen.

Han talar därpå om förbundets syn om att alla människor har lika väre.

Mikaelsson ser ingen risk i att förbundets hållning öppnar för alternativa fackföreningar. Han menar att det är svårt att starta en fackförening om man tycker illa om fackföreningar som han påstår att Sverigedemokraterna gör.