Prenumerera
Prenumerera
© Patrik Svedberg

Grundlagsändring på gång för att inskränka föreningsfriheten – Vänstern säger nej

Konstitutionsutskottet öppnar upp för grundlagsändring som ger större möjlighet att begränsa föreningsfriheten . Politikernas ambition är att begränsa mötesfriheten för organisationer som anses understödja terrorism för att på sikt vilja förbjuda medlemskap i dessa organisationer.

Förslaget som konstitutionsutskottet nu tagit ställning för ett så kallat vilande grundlagsförslag. Riksdagen har tagit ett beslut i frågan vid tidigare tillfälle. Detta gäller en förändring av regeringsformen och erfordrar att två liknande riksdagsbeslut tas med ett riksdagsbeslut däremellan. Det första riksdagsbeslutet togs i april 2022.Det innebär att det blir möjligt att föreslå och besluta om lagar som exempelvis förbjuder terroristorganisationer eller gör deltagande i terroristorganisation straffbart.

Lagändringen föreslås börjar gälla 1 januari 2023. Vänsterpartiet har officiellt sagt nej till föreslaget då de inte vill se inskrökningar av föreningsfriheten.